Telefon : 0 266 612 1067
Faks: 0 266 612 1397
E-Posta: merkezlab

Duyuru & Haberler

Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Balıkesir Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun ile değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 18/04/2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Merkezimiz Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde yer almaktadır ve 3185 m2  kullanım alanında üç katlı bir binaya sahiptir.Merkez Müdürü,Müdür Yardımcısı, 3 uzman, 2 tekniker ve 2 teknisyen kadrosu ile toplam 9 kişi görev yapmaktadır.

Balıkesir Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezinin temel amacı, özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılamak, bilimsel araştırmada hem üniversitemizin hem de diğer üniversitelerin araştırmalarına yardımcı ve öncü olarak uluslararası düzeyde ülkemizin bilimsel etkinliğini arttırmaktır.

Misyon  

Balıkesir Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi deneyimli ve uzman personeli, donanımlı ve nitelikli laboratuvar olanakları ile üniversitelerin, kamu ve özel kuruluşların araştırma ve geliştirme aşamalarında ihtiyaç duydukları analizleri dürüstlük, doğruluk ve tarafsızlık ilkelerinden ödün vermeden, bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak gerçekleştirmeyi kendine görev edinmiştir. Bu çerçevede; verimli ve etkin bir çalışma ortamı oluşturmak için personelinin sürekli eğitimini ve bilgi birikimini sağlamayı, kullanılan cihazlar ve teknikler ile ilgili teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek hizmete sunma anlayışını benimsemiştir.

Vizyon

Balıkesir Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi çağdaş laboratuar anlayışı yolunda personelinin bilgi ve tecrübeleri ile ileri teknolojiyi birleştirerek daima yenilenmeyi ve gelişmeyi hedeflemektedir. Ülkemizde ve dünyada disiplinler arası ve kurumlar arası çalışmalara destek olarak uluslararası projelere ortak olabilme ve yürütebilme yeteneğini arttırmayı, araştırmalara destek olmayı,  hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlamaktadır. 

Adres : Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma merkezi
Telefon : 0 266 612 1067
Faks: 0 266 612 1397
E-Posta: merkezlab