İlahiyat Fakültesi

 

                     Vefatının 50. Yıl Dönümünde

         Hasan Bari Bari Çantay Sempozyumu'na Davet  

                              

                  Sempozyum programı için tıklayınız.

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MANEVİ-PSİKOLOJİKDANIŞMANLIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine göre yönetmeliği hazırlanmış, üniversitemiz senatosu ve Yüksek Öğretim Kurumunca onaylanmış ve14 Temmuz 2014 Pazartesi günü Resmî Gazete’de yayınlanarak (Sayı: 29060) yürürlüğe girmiştir. Bu vesileyle merkezimizin başta üniversitemiz öğrencilerine iyi hizmetler vermesini ümit ediyor, Türkiye’deki alana ilişkin yapılacak olan çalışmalara önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.

Türk özel ve kamu üniversitelerinde bir ilk olarak hizmete giren bu merkezimizin amacı; (i)-manevi-psikolojik danışmanlık alanını tüm yönleriyle bilimsel olarak incelemek, (ii)-ulusal ve uluslararası akademik ve sosyal alanlarda bu konuya ilişkin bilgi ve görüş sağlamak, (iii)-manevi-psikolojik danışmanlığa yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirmek, (iv)-gelişmeleri izlemek, (v)-kongreler ve seminerler düzenlemek, (vi)-ortak projeler geliştirmek ve yürütmek, (vii)-ihtiyacı olan danışanlara manevi-psikolojik danışmanlık hizmeti vermektir.

Batı’daki üniversitelerin bir parçası olarak oldukça uzun bir akademik çalışma ve uygulama tarihine sahip olan manevî-(psikolojik) danışmanlık alanı, hastanelerden cezaevlerine kadar geniş bir yelpazede çalışma alanı bulmaktadır. Türkiye’de ise henüz çok yeni bir araştırma ve uygulama alanıdır. Merkez olarak, hızla gelişen ve değişen ülkemize çok önemli katkılar sağlama potansiyeli olan bu alanın Türkiye’deki tanınma sürecinde, kesinlikle kısır çekişme ve ideolojik kaygılardan uzak durmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda şu konunun mutlaka altını çizmemiz gerekiyor ki, o da şudur: manevi-psikolojik danışmanlık alanı, kesinlikle ‘psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile psikoloji ve psikiyatri’ alanlarının alternatifi değildir. Tam aksine, adı geçen bu disiplinlerle ortak çalışarak insanın manevi yönüne vurgu yapan bir çalışma alanıdır. Merkezimizin çalışmaları da bu eksende olacaktır.

Merkezimiz, kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun olarak, bilimsel araştırma ve proje çalışmalarının yanı sıra, uygulama çalışmaları bağlamında öncelikle üniversitemize kayıtlı öğrenci ve personele hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Orta ve uzun vadede, din psikolojisi alanında yetişecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizle birlikte sivil halka da hizmet vermeyi planlamaktadır.

Merkezimizin, (a) Merkez Müdürü; (b) Yönetim Kurulu ve (c) Merkez Sekreteri olmak üzere üç temel organı bulunmaktadır. Şu anda Üniversitemize bağlı İlahiyat Fakültemizde, bu merkezde çalışacak bir din psikologumuz ile diğer ilahiyat branşlarından öğretim üyelerimiz vardır. Halen manevi-psikolojik danışmanlık alanında akademik çalışmalarına devam eden fakültemiz Din Psikolojisi Bilim Dalı öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Mustafa Koç ile Kelam Anabilim Dalı öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Recep Önal, aynı zamanda merkezimizin kurumsal çalışmalarıyla da ilgilenmektedirler.

En kısa zamanda merkezimizin yetkili organlarını da resmî olarak oluşturup, vakit kaybetmeden araştırma ve uygulama çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Tekrardan Türk bilim tarihimize ve akademi dünyamıza güzellikler getirmesi inancını taşıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit

Balıkesir Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dekanı

 

DEKANIMIZIN MESAJI

SEVGİLİ GENÇLER,

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültemizi tercih etmeniz için çok sebebiniz var. Balıkesir büyükşehir,herşeyden önce doğasıyla,ekonomik şartlarıyla, insanlarının sıcaklığıyla, güzel ve yaşanılacak bir şehirdir. Balıkesir Üniversitesi huzur ve güven ortamıyla sizlere sunduğu kültürel, sosyal imkan ve yardımlarıyla kendinizi geleceğe daha iyi hazırlamanın ayrıcalığını yaşayacağınız bir eğitim kurumudur.

Balıkesir İlahiyat Fakültemiz hayatınızın dönüm noktası olacak bu günlerde sizlere; genç ve dinamik kadrosuyla birebir eğitim imkanı sunmakta,oryantasyon etkinlikleriyle, kütüphanesiyle, yayın ve araştırma merkezleriyle, güleryüzlü personeliyle sizlerin hayata en iyi bir şekilde hazırlanmanızı sağlayacak imkanlar sunmaktadır. Balıkesir İlahiyat Fakültemizde kendinizi bir aile ortamında hissedeceksiniz.

Amacımız sizleri en iyi bir şekilde teorik ve uygulamalı eğitimden geçirerek bilimsel yöntem ve teknikleri kullanabilen, akademik nitelikte bilgi üretebilecek, temel kaynaklardan yararlanabilecek, sorgulayıp yorumlayabilecek niteliklere sahip toplumsal ve küresel sorunlara duyarlı, vizyon sahibi, topluma önderlik yapacak nitelikli bireyler olarak yetiştirmektir.

Öğretim üyelerimiz ve idari personelimiz olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT

Dekan

 

 

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI KAPSAMINDA FAKÜLTEMİZ VE ALTIEYLÜL İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ İLE 16.04 2014 TARİHİNDE BAU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONUNDA VE 17,04.2014 TARİHİNDE DE KARESİ AVM TOPLANTI SALONUNDA  "HZ. PEYGAMBER, DİN VE SAMİMİYET" KONULU PANEL DÜZENLENDİ

 

Fakültemiz tarafından düzenlenen "Vefatının 50. Yılında Hasan Basri Çantay" sempozyumu 19-21 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacaktır.

  

 1. MUHTEMEL KONU BAŞLIKLARI

 • Hayatı ve Kişiliği

 • “Kur’ân-ı Hakim ve Meal-i Kerim” Adlı Eseri

 • İslami İlimlerle İlgili Çalışmaları

 • Sanat-Edebiyat Çalışmaları

 • Siyasi ve Sosyal Yönü

 • Eğitimcilik Yönü

 • Yayın ve Gazetecilik Faaliyetleri

 • Milli Mücadeledeki Rolü

 • Düşünce Dünyamızdaki Yeri

 1. SEMPOZYUM TAKVİMİ

Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi    : 16 Mayıs 2014

Kabul Edilen Tebliğlerin Duyurulması          : 30 Mayıs 2014

Tebliğ Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi: 22 Ağustos 2014

 1. KATILIM ŞARTLARI

 • Sempozyumun dili Türkçe’dir.

 • Tebliğler özgün olmalıdır; daha önce herhangi bir yerde sunulmuş ya da yayımlanmış olmamalıdır.

 • Tebliğ özetleri, konuyu ana hatlarıyla açıklayacak biçimde 500 kelimeyi aşmamalı ve anahtar kelimeler eklenmelidir.

 • Tebliğ özetleri, hasanbasricantaysempozyumu@gmail.com adresine gönderilmelidir.

 • Gerekli durumlarda sempozyum sekreteryasını yürüten arkadaşların mail adresleri de kullanılabilir.

 • Katılımcılar Tebliğ özetleri ile birlikte kısa özgeçmişlerini de göndermelidirler.

 • Katılımcıların iaşe ve ibate giderleri tarafımızdan karşılanacaktır.

 1. SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK yunusemre.gorduk@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Recep ÖNAL onal1975@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇ mustafakoc99@yahoo.com.tr

Tel:    0266 249 61 79    Fax:   0266 239 87 46 

Mailhasanbasricantaysempozyumu@gmail.com

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ  İLAHİYAT FAKÜLTESİ  AKADEMİK YAYIN DÜNYASINA KATILIYOR

2012 yılında kurularak kısa sürede idari ve akademik yapılanmasını önemli ölçüde tamamlayan Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültemiz, 1 Profesör, 7 Yardımcı Doçent, 1 Yabancı Öğretim Görevlisi, ÖYP kapsamında 6 Araştırma Görevlisi ve 40 öğrencisi ile 2013-2014 eğitim-öğretim yılına başlamıştır. Bunun yanı sıra akademik yayın faaliyetleri çerçevesinde Fakültemiz, 2014 Bahar döneminde yayın hayatına girecek olan “Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi” ile akademik camiayla buluşmaya hazırlanıyor.

“Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi”nde Makale, Çeviri, Araştırma Notu, Metin Neşri, Sempozyum, Kongre, Seminer, Konferans Tebliğ ve Metinleri, Kitap, Tez ve Bilimsel Etkinlik Tanıtım ve Değerlendirmeleri, Sadeleştirmeler, Bilimsel Röportajlar gibi çalışmalar yayımlanacaktır.

Akademik çalışmalarını değerlendirmek ve dergimize katkıda bulunmak isteyen her kesimden araştırmacılar, makalelerini aşağıdaki yayım ilke ve kurallar doğrultusunda hazırlayarak balikesirilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirler.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 • 1. Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BAÜİFD), hakemli bir dergidir. Yılda iki defa  (Bahar ve Güz Dönemi) yayımlanır.

 • 2. BAÜİFD, tüm araştırmacılara açık olup, bilimsel ölçütlere ve yayın ilkelerine uygun her çalışma yayımlanabilir.
 • 3. Dergide yayımlanabilecek yazılar; Makale, Çeviri, Araştırma Notu, Metin Neşri, Sempozyum, Kongre, Seminer, Konferans Tebliğ ve Metinleri, Kitap, Tez ve Bilimsel Etkinlik Tanıtım ve Değerlendirmeleri, Sadeleştirmeler, Bilimsel Röportajlar… vb.  (Çeviri, Çeviri yazım ve Sadeleştirme yazılarına orijinal metinleri veya PDF formatı eklenmelidir).
 • 4. Dergiye gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 • Yazılar, en az iki hakemin incelemesinden geçtikten sonra yayımlanır.
 • 5. Yazarlara, 2 adet çalışması yayımlanmış ilgili dergi sayısı ile 20 adet ayrı basım gönderilir.
 • BAÜİF Dergisi’nde yayımlanan tüm yazıların bilimsel hukuki ve dil yönünden sorumluluğu yazarlara aittir.
 • 6. Makalelerde konuyla ilgili 3-5 anahtar kavram ile 100-150 kelime arası özet ve bu özetin iki dilde (Arapça ve İngilizce) çevirisi yapılmalıdır.
 • 7. Bir yazarın aynı sayıda en fazla iki makalesi yayımlanabilir. Hakemli çalışmaların dışındakiler (Tanıtımlar, Bilimsel Röportajlar, Biyografiler vb.) buna dâhil değildir.
 • 8. Çalışmalarda hem metin içinde hem de kaynakça’da Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nin (DİA) belirlemiş olduğu biçimsel düzen ve noktalama-imla kuralları esas alınır. Bununla birlikte American Psychological Association (APA) sistemine bağlı metin içi kaynak gösterimi tekniği de kullanılabilir.
 • 9. Dergiye gönderilen yazılar; MS Word programında, 12 punto Times New Roman, 1,5 satır aralığı standardında olmalı ve 30 sayfayı (A4) geçmemelidir.
 • 10. Yazılar ve her türlü iletişim için;

Telefon    :       0266 249 61 79          

Fax          :        0266 239 87 46

E-Posta   :       balikesirilahiyatdergisi@gmail.com

Adres : Dinkçiler Mh. Soma Cd. Merkez/BALIKESİR
Telefon : 0 266 249 61 79
Faks: 0 266 239 87 46
E-Posta: ilahiyat