Misyon Ve Vizyon


 • Misyonumuz


Çağımızın ihtiyaç ve isteklerini göz önüne alarak; iş yaşamında sorumluluk alabilen, kendine güvenen, üretken, yenilikçi ve gelişmelere açık insan gücü yaratmaktır.

 
spacer
 
 • Vizyonumuz
Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri  ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara teknik elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı ve sanayi ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.
 
spacer
 
 • Değerlerimiz
 • Bilimsellik
 • Akademik Yeterlilik
 • Yaratıcı, Araştırmacı ve Yenilikçilik
 • Etik değerlere bağlılık
 • İşbirliği ve Paylaşımcılık
 • Kaynakların etkin kullanımı
 • Çevreye saygı
 • Toplumsal sorumluluk bilinci
 • Hesap verebilirlik
 • Dürüstlük
altınoluk myo logo

Web Sorumlusu : Doç. Dr. Selami SELVİ sselvi@balikesir.edu.tr