• Merkezimiz kuruluşundan bugüne kadar başta Çanakkale olmak üzere İstanbul ve Edirne’ye birçok defalar tarihi bilgi ve görgüyü artırmaya yönelik geziler yapılmış, yine çeşitli tarihlerde alanında uzman şekçin tarihçi akademisyenler davet edilerek konferanslar düzenlenmiştir. Bu şekilde gelen akademisyenlerden bazıları şunlardır: Prof Dr. Mustafa KAFALI, Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU, Prof. Dr. Toktamış ATEŞ, Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK, Prof. Dr. Hale ŞIVGIN, Prof. Dr. Refik TURAN. Bunun dışında mahalli ölçekte çok sayıda konferans ve panel merkezimizce gerçekleştirilmiştir. Yine 2002 yılında Merkezimizin ilk yayını olarak Yrd. Doç. Dr. Zeki ÇEVİK tarafından yazılan “Milli Mücadele’de SON KURŞUN” isimli eser yayımlanmıştır.


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Çağış Yerleşkesi/10145, BALIKESİR
  Telefon
  0266 6121000-1316
  Faks
  0266 6121110
  E-Posta


Web Sorumlusu :