Ahmet Öztürk    : Yüksek Okul Sekreteri

 

Ahmet ADIŞEN    (Bilgisayar İşletmeni) - Mali İşler 

Sibel SÜREK    (Bilgisayar İşletmeni) - Öğrenci İşleri- Personel İşleri ve İdari İşler

Nesrin ARIK  (Memur) - Öğrenci İşleri

Ali Kadir ÖZCAN (Hizmetli) - Öğrenci İşleri- Personel İşleri ve İdari İşler

Hakkı Aras   (Hizmetli)- Taşınır İşlem Sorumlusu

 

Kadriye CÖMERT   -Temizlik Personeli

Mehmet DAY  -  Temizlik Personeli

Mehmet IŞIK   -  Güvenlik Personeli

Kasım Kaya  -  Güvenlik Personeli

Kudret Tümsavaş  -  Güvenlik Personeli

Aşkın Adıgüzel    - Güvenlik Personeli


Web Sorumlusu : Öğr. Gör Hayri TAŞKIR hayritaskir@balikesir.edu.tr