Sevgili Öğrenciler;

        Öncelikle sizleri zorlu bir maratonu başarıyla tamamlayıp Fakültemizi tercih ettiğiniz için gönülden kutluyorum. Ayrıca, iyi bir evlat yetiştirme yolundaki emekleri ve fedakarlıkları için ailelerinize de çok teşekkür ediyorum. Eğitim yaşamınızın buraya kadarki kısmı,  bundan  sonraki  kısmından  çok  daha  zordu.  Sizler  bu  zoru  başararak  buralara  geldiniz.  Bunun  için kendinizle gurur duymalısınız. Eğitim  göreceğiniz  bu  Fakülte  ve  Üniversite,  sizleri köklü geçmişi ile güçlü bir geleceğe  hazırlamak için pek çok imkân ve fırsatlar sunmaktadır. Akılcı bireyler olarak bu imkân ve fırsatları görmeniz,  bunları zamanında, iyi değerlendirmeniz ve kurumsal  birikimlerden yararlanarak kendinizi  geliştirmeniz  gerekiyor. Kariyer  planlarınızı da şimdiden  bu akılcı  temele dayalı olarak yapabilirseniz mezun olduğunuzda başarılı bir geleceğin kapılarını açmış olursunuz.

        Toplumların, ekonomik kalkınmada ve sosyal yaşamda başarılı olabilmelerinin en önemli yollarından biri gençlerine yaptığı yatırımlardan geçmektedir. Bu bilinçle hareket eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, çağdaş ve ulusal değerlere bağlı  olarak, ulusal ve uluslararası akademik standartlarda yükseköğretim  hizmeti  sunmayı  amaçlamaktadır.  Bu  bağlamda  ekonominin  ve işletmeciliğin  temel  değerlerini  vermeyi  amaç edinen Fakültemiz, küresel  düşünebilen, sorgulayıcı, rekabetçi, birlikte  çalışma ruhuna   sahip,  toplumla  bütünleşik,  teknolojiyi  takip  eden,  teorik  ve  pratik   uygulama  becerileriyle  donatılmış   öğrenciler yetiştirmeyi   ilke  edinmiştir.  Fakültemiz gerek teorik, gerek  uygulamalı  eğitim ve  öğretim  faaliyetleri yanında, akademi  ve iş dünyasının  önde  gelen  akademisyen  ve  uygulamacılarıyla  birlikte  düzenlenen  ulusal  ve uluslararası  seminerler,  çalıştaylar, konferanslar  gibi  çeşitli etkinlikler,  kurum  içinde  öğrenci çalıştırma, bilimsel ve sosyal  projelere  verilen destekler, kültürel ve sanatsal faaliyetler, spor olanakları,sürekli eğitim merkezi ve öğrenci kulüpleri ile hem kişisel gelişiminize katkı sağlayan  hem de rol ve  sorumluluk  alarak  çalışma hayatına hazırlanacağınız  ortamlar  sunmaktadır.  Hiç  şüphe  yoktur ki!  akılcı, çalışkan, ilgili, meraklı,  kendini  sürekli  geliştirmeyi  amaç  edinen, çözüm  ortağı, değer bilir,  dürüst ve etik  değerlere  bağlı ve yenilikçi, aynı zamanda sosyal becerileri olan, topluma ve çevreye saygılı, mutlu öğrenciler, bu kurumu ve ülkemizi daha da ileriye götürecektir.

        Bu nedenle, Üniversitemizin size sunduğu  imkanlardan faydalanmalısınız. Öğrenci kulüplerine üye olmalı, sosyal ve kültürel çalışmaların içinde olmalısınız. Danışman öğretim elemanlarınızla devamlı irtibat halinde olmalı, Üniversite ile olan bağınızı hiçbir zaman koparmamalısınız.Haklarınızı ve sorumluluklarınızı iyi bilmelisiniz. Enerjinizi ayrışıma değil,birlikte çalışma prensibine göre kullanmalısınız.

              Hep beraber başarılı bir eğitim dönemi geçirmemiz dileğiyle. 

                                                                                                                                                                    Dekan


Web Sorumlusu : Gül SEZGİN gulsezgin@balikesir.edu.tr