Fakülte Kurulu


Prof.Dr.Tamer BOLAT                                Dekan V.

Prof.Dr.Şakir SAKARYA                             İşletme Bölümü Başkanı

Prof.Dr.Tamer BOLAT                               İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Oya AYTEMİZ SEYMEN                 İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Hüseyin AKAY                               İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Galip ALTINAY                             Ekonometri Bölümü Başkanı

Doç.Dr.Bülent BAYRAKTAR                       İktisat Bölümü Başkanı

Doç. Dr. Mine Biniş                                   Maliye Bölümü Başkanı

Doç.Dr. Hasan MEMİŞ                              İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Suat KARA                                    Uluslararası Tic. ve Lojistik Böl. Başkanı

Doç.Dr.Şeniz ANBARLI BOZATAY                  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gamze AYTEKİN                      İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

İsmail DURAK                                             Fakülte Sekreteri (Raportör)

   

 

 


Web Sorumlusu : Gül SEZGİN gulsezgin@balikesir.edu.tr