Fakülte Kurulu


Prof.Dr. Kerim ÖZDEMİR                          Dekan V.

Prof.Dr.Şakir SAKARYA                             İşletme Bölümü Başkanı

Prof.Dr.Tamer BOLAT                               İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Oya AYTEMİZ SEYMEN                 İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Hüseyin AKAY                               İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr.Bülent BAYRAKTAR                       İktisat Bölümü Başkanı

Doç. Dr. Mine Biniş                                   Maliye Bölümü Başkanı

Doç.Dr. Oya İnci BOLAT                             İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Yard.Doç.Dr. Suat KARA                             Uluslararası Tic. ve Lojistik Böl. Başkanı

Yard. Doç. Dr. Tahsin Güler                        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı

Yard.Doç.Dr.Özlem KUVAT                          Ekonometri Bölümü Başkanı

Yard.Doç.Dr.Gamze AYTEKİN                      İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

İsmail DURAK                                            Fakülte Sekreteri (Raportör)

   

 

 


Web Sorumlusu : Gül SEZGİN gulsezgin@balikesir.edu.tr