İşletme Bölümü

Değişim Programı

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Erasmus+

Dr.Öğr.Üyesi Serap YÜCEL

249 65 35 - 138

sydogan@balikesir.edu.tr

Farabi

Prof.Dr.Oya İnci BOLAT

249 65 35 - 135

oyainci01@hotmai.com

Mevlana

Dr.Öğr.Üyesi Özlem KUVAT

249 65 35 - 141

ohasgul@balikesir.edu.tr

İktisat Bölümü

Değişim Programı

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Erasmus+

Arş.Gör.Abdullah ERKUL

249 65 35 - 162

a.erkul@yahoo.com

Farabi

Dr.Öğr.Üyesi Ömer Faruk BİÇEN

249 65 35 - 159

ofbicen@hotmail.com

Mevlana

Arş.Gör.Kumru TÜRKÖZ

249 65 35 - 167

kumruturkoz@hotmail.com

Maliye Bölümü

Değişim Programı

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Erasmus+

Dr.Öğr.Üyesi Sami BUHUR

249 65 35 - 194

y.s.buhur@hotmail.com

Farabi

Dr.Öğr.Üyesi Sami BUHUR

249 65 35 - 194

y.s.buhur@hotmail.com

Mevlana

Dr.Öğr.Üyesi Aysun YILMAZTÜRK

249 65 35 - 106

aysunyilmazturk@gmail.com

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Değişim Programı

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Erasmus+

Doç.Dr. Suat KARA

249 65 35 - 125

suatkara@balikesir.edu.tr

Farabi

Doç.Dr. Suat KARA

249 65 35 - 125

suatkara@balikesir.edu.tr

Mevlana

Doç.Dr. Suat KARA

249 65 35 - 125

suatkara@balikesir.edu.tr


Web Sorumlusu : Gül SEZGİN gulsezgin@balikesir.edu.tr