Tarihçemiz


Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 26 Mayıs 2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 10408 sayılı kararla kurulmuştur. 21.07.2006 tarihinde İktisat ve İşletme bölümleri açılmış olup; İktisat Bölümünde İktisat Politikası Anabilim Dalı İktisat Teorisi İktisat Tarihi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat İşletme Bölümünde Muhasebe ve Finansman Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yönetim ve Organizasyon Ticaret Hukuku Sayısal Yöntemler Anabilim Dalları kurulmuştur


Web Sorumlusu : Gül SEZGİN gulsezgin@balikesir.edu.tr