Fakülte Yönetim Kurulu


Başkan Prof. Dr. İlter KUŞ Dekan V.
Üye Prof. Dr. Şakir SAKARYA İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Üye Prof. Dr. Oya AYTEMİZ SEYMEN İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Üye Prof. Dr. Hüseyin AKAY  İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Üye Doç. Dr. Bülent BAYRAKTAR İktisat  Bölümü Öğretim Üyesi
Üye Doç. Dr. Mine BİNİŞ Maliye Bölümü Öğretim Üyesi
Üye Dr.Öğr.Üyesi İ.Murat BİCİL  İktisat  Bölümü Öğretim Üyesi
Raportör İsmail DURAK Fakülte Sekreteri

Web Sorumlusu : Gül SEZGİN gulsezgin@balikesir.edu.tr