Yüksekokul Yönetim Kurulu


     
    Prof. Dr. Mustafa ÖZSARI  
    Başkan 
     
   
    Öğr.Gör. Engin BOZACI     
    Üye     
         
       
    Öğr.Gör. Alp İMREK    
   

 Üye 

 

   
     
Doç. Dr. Nuran Aşık AKŞİT   Doç. Dr. Nurcihan CERYAN   Dr.Öğr.Üyesi Yunus ARSLAN 
Üye    Üye   Üye
       
     Davut KESGİN    
    Raportör     

Web Sorumlusu : Salim Başaran sbasaran@balikesir.edu.tr