Hizmetler (Etkinlikler)

  • 1998 yılında I. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu düzenlenmiş, bildiri kitabı basılmıştır.
  • 2000 yılında II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu düzenlenmiştir.
  • 04. 05. 2017 tarihinde “Hıdırellez Şenliği” etkinliği düzenlenmiştir. Fen-Edebiyat Fakültesi Ön Bahçesinde gerçekleşen etkinlikte Hıdırellez’in kültürümüzdeki yeri ile ilgili konuşmalar yapılmış, halk oyunları gösterisi sergilenmiş ve pilav ayran ikramı gerçekleştirilmiştir.

Web Sorumlusu :