Misyon

Balıkesir Yöresi Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi; Balıkesir yöresi ile ilgili olarak dil, edebiyat, tarih ve halk kültürü ile ilgili araştırmalar yapmak veya yapılan araştırmalara katkı sunmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla; kültür, dil, edebiyat, halk kültürü, etnografya, tarih gibi alanlarda kongre, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlenmesi veya düzenlenen bu tür etkinliklere katılınması amaçlanmaktadır.

Vizyon

Yöresel kültürel değerlerin tespit edilmesinin ve bu değerlerin günümüz gençliğine tanıtılarak gelecek nesillere aktarılmasının tartışılmaz bir gerekliliktir. Bu gerekliliğin yerine getirilmesi merkezimizin temel vizyonunu oluşturur.


Web Sorumlusu :