Hakkımızda


 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KURULUŞ AMACI

Balıkesir Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kuruluş amacı hedef kitle nezdinde kurumsal anlamda yerleşik ve sürdürülebilir bir Balıkesir Üniversitesi “kimliği” oluşturmaktır.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ  BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN HEDEF KİTLESİ

Balıkesir Üniversitesi, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kurum içerisindeki hedef kitlesi: Akademik ve İdari personel, öğrenciler ve Üniversite yerleşkelerinde hizmet sunan kurum dışı işletme çalışanlarıdır. Kurum dışındaki hedef kitlesi ise eğitim-öğretim planlamalarında gelecekte üniversitemizi tercih etme durumundaki tüm öğrenciler, öğrenci velileri, Türkiye genelinde ve Balıkesir özelinde hizmet veren öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları, Balıkesir ilindeki kamu kurumları, yazılı ve görsel medya kuruluşları, Balıkesir halkı ve tüm Türkiye toplumudur.   

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇALIŞMA İLKELERİ

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün kurum içi çalışmalarda ön planda tuttuğu hedef “BAÜ’lü olma bilincinin” ve “aidiyet duygusunun” yerleştirilmesidir.

Kurum dışı faaliyetleri yönlendiren hedef ise yerel ve ulusal basınla, çeşitli kurum/kuruluşlar ile sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki kurup geliştirmek, üniversite adaylarına ve BAÜ’lü öğrencilere yönelik çalışmalar yapmaktır.


Web Sorumlusu :