VİZYONUMUZ

Eğitim ve öğretim programları, araştırma çalışmaları ve yayınları, insan kaynakları ve tesisleri; yenilikçi, paylaşımcı ve yol gösterici yapısıyla; beden eğitimi ve spor alanında örnek gösterilen ve paydaşları tarafından özellikle tercih edilen saygın bir Yüksekokul olmaktır.

 MİSYONUMUZ

 Dünyada ve ülkemizde, uygar düşüncelerin ve çağdaş ilerlemelerin yayılması ve gelişmesine katkı sağlamak; bunun için beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan bilgiyi araştırmak, yaymak ve yenilemek; ülke ve dünya standartlarına uygun eğitim programları ile Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, evrensel değerlere sahip, sorgulayan, akıcı ve bilimsel düşünen, üreten, sorumlu ve etik değerleri geliştiren ve koruyan, topluma kaliteli spor hizmeti sunabilecek bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmektir.

Değerlerimiz;

- Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık

- Hak ve sorumlulukların eşit bir şekilde paylaşılması

- Sevgi, saygı ve dayanışma kültürüne sahip dürüst ve şeffaf yönetim anlayışı

- Yüksek ahlaki ve insani değerleri benimseme

- Sporu; sağlık, dostluk, kardeşlik gibi değerlerin aracı olarak görme

- Araştırmayı, sorgulamayı ve tartışmayı esas alan bilimsellik

- Çevreye, doğaya, kaynaklara ve topluma karşı sorumluluk

-Şeffaflık ve hesap verilebilirlik

-Yaratıcılık ve yenilikçilik

-Çözüm odaklılık 

AMAÇ

Ülkemizin yetişmiş insan gücü ihtiyacına beden eğitimi ve sporun temel amaçları doğrultusunda karşlık verebilmek maksadıyla rekabet gücüne sahip, nitelikli ve sorumluluk sahibi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Antrenör ve Spor Yöneticisi yetiştirmektir.


Web Sorumlusu :