Yönetim Kadrosu


Yüksekokul Müdürü

 

                    Doç.Dr. Zekeriya GÖKTAŞ
Özel Kalem ( Çiler ÇENTİK : (+90) 266 243 64 47 

Yüksekokul Müdür Yardımcıları

 

                                        Yard.Doç.Dr. Ali Naci ARIKAN
Tel: (+90) 266 239 18 38  İç Hat: 1112

 

         Yard.Doç.Dr. Erdil DURUKAN
Tel: (+90) 266 239 18 38  İç Hat: 1129

 

Yüksekokul Sekreteri

 

                                 Turan KARA
Tel: (+90) 266 239 18 38  İç Hat : 1122

Web Sorumlusu :