Yüksekokul Kurulu


Yüksekokul Müdürü

Beden Eğitimi ve Öğretmenliği Bölüm Başkanı 

Doç.Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı

Yard.Doç.Dr. Ali Naci ARIKAN

 

Yüksekokul Müdür Yardımcısı


Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı

Yard.Doç.Dr. Erdil DURUKAN

 

Yüksekokul Sekreteri

Turan KARA


Web Sorumlusu :