• Bölüm de öğrenciler, sekiz yarıyıllık eğitim öğretim sürecinde, Beden Eğitimi Öğretmenliği ile ilgili bilgi donanım ve becerilerini geliştirebilmek için, alanla ilgili teorik ve uygulamalı dersleri almaları gerekmektedir. Bölüme her yıl yaklaşık 43 öğrenci alınmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Beden Eğitimi Öğretmeni ünvanı alarak mezun olurlar. İsteyen öğrenciler ayrıca seçmeli derslerinin birinden Futbol, Basketbol, Voleybol, Badminton, Güreş, Tenis, Kayak v.b.) yeterli kredilerini tamamladıklarında ilgili federayonlardan antrenörlük denklik belgelerinide alarak antrenörlük te yapabilmektedirler.

  Öğrencilerimiz sekiz yarı yıl içinde zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamladıktan sonra beden eğitimi ve spor öğretmeni unvanını alarak mezun olurlar.


  Adres
  Bigadiç Yolu 17.km Çağış Yerleşlekesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
  Telefon
  (+90) 266 239 18 38
  Faks
  (+90) 266 239 02 85
  E-Posta
  besyo


Web Sorumlusu :