Yönetim Kurulu


Başkan   :  Öğr. Gör. Bülent DUMAN (Müdür V.)

Üye         :  (Müdür Yardımcısı)

Üye         : Öğr. Gör. Hüseyin ÖZSOY (Yönetim ve Organizasyon Öğretim Elemanı)

Üye         : Öğr. Gör. Fehime GÜNBEGİ (Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Elemanı)

Üye         : Öğr. Gör. Oktay KARAKAYA (Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı)

Raportör : Sezai TÜRKER (Yüksekokul Sekreteri)


Web Sorumlusu :