Yüksekokul Kurulu


Başkan   : Öğr. Gör. Bülent DUMAN (Müdür V. / Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı)

Üye         : Öğr. Gör. Ümit YILMAZ (Müdür Yardımcısı / Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı)

Üye         : Öğr. Gör. Oktay KARAKAYA (Müdür Yardımcısı / Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı)

Üye         : Öğr. Gör. Yasemin BAYRAKKAYA (Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı)

Üye         : Öğr. Gör. İsmail ÖĞÜTÇEN (Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı)

Üye         : Öğr. Gör. Mutlu YÜCEL (Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı)

Raportör : Sezai TÜRKER (Yüksekokul Sekreteri)


Web Sorumlusu :