Yüksekokul Kurulu


Başkan   : Prof. Dr. Sami ÖZGÜR (Müdür)

Üye         : Öğr. Gör. Bülent DUMAN (Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı)

Üye         : Öğr. Gör. Ümit YILMAZ (Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı)

Üye         : Öğr. Gör. Oktay KARAKAYA (Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı)

Üye         : Öğr. Gör. Yasemin BAYRAKKAYA (Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı)

Raportör : Sezai TÜRKER (Yüksekokul Sekreteri)


Web Sorumlusu :