2017 Faaliyet Raporu


1. Öğrenci Bilgi Sistemi(OBS)’nin [obs.balikesir.edu.tr] teknik yürütücülüğü yapılmıştır. Bu kapsamda:

-Akademik birimlerin kararları doğrultusunda Öğrenci Bilgi Sistemi’ndeki yetkilendirme işlemleri,

-Belirlenen akademik takvimlerin sisteme tanıtımının sağlanması,

-Yeni kayıtların ÖSYM’den aktarımının sağlanması için yüklenici firmayla iletişime geçme,

-OBS’de yeni kayıt, ders planı oluşturma, ders programı yapma, ders seçme, not girişi, notların ilanı gibi önemli süreçlerinde dokümantasyon, toplantı, telefon ve e-posta yoluyla fakülte/yüksekokullara eğitim ve destek sağlama,

-OBS’nin yeni kayıt, ders planı oluşturma, ders programı yapma, ders seçme, not girişi, notların ilanı gibi önemli süreçlerinden önce ilgili sayfaların kontrol ve test işlemleri, hatalı çalışan yapıların yüklenici firmaya bildirilmesi işlemleri yapılmıştır.

2. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Yerleştirme İşlemleri için çevrimiçi ortamın [yos.balikesir.edu.tr-YÖS] yürütücülüğü yapılmıştır. Bu kapsamda:

-Yayınlanan Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Kılavuzu doğrultusunda, öğrencilerin giriş yaparak sınav ve tercih başvurularının alındığı sistem takibi,

-YÖS’te öğrencilerin şifrelerinin değiştirilmesi ve başvuruların “Geçerli” yapıldığı işlemlerini yapmak üzere ilgili birimin belirlediği personelin yetkilendirmesi,

-YÖS sınavına başvuran öğrencilerin ilgili birimler tarafından belirlenen sınav merkezi, salon numarasına göre yerleştirme işlemleri,

-Birimimize yazı ile bildirilen sınav sonuçlarının YÖS veri tabanına yüklenmesi ve öğrencilere sistem üzerinden duyurulması,

-Birimimize yazı ile bildirilen YÖS kontenjanlarının sisteme yüklenmesi ve bu kontenjanlar doğrultusunda tercih işlemleri başlatılması,

-Tüm bu süreçlerde YOS web sitesinde öğrencileri bilgilendirici duyurular yayınlanması işlemleri yapılmıştır.

3. Güzel Sanatlar Fakültesi Başvurularının Alındığı Çevrimiçi Ortamın (ozelyetenek.balikesir.edu.tr) yürütücülüğü yapılmıştır. Bu kapsamda;

-Güzel Sanatlar Fakültesinin ilettiği kılavuz doğrultusunda, öğrencilerin giriş yaparak sınav başvurularının alındığı sistem içerik ve yazılım anlamında güncellenmesi,

-Başvuran öğrencilerin, başvuru formalarının çıktılarını alabilecek şekilde yazılımın tasarlanması işlemleri yapılmıştır.

4. Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Başvurularının Alındığı Çevrimiçi Ortamın(ozelyetenek.balikesir.edu.tr) yürütücülüğü yapılmıştır. Bu kapsamda;

-Müzik Bölümünün ilettiği kılavuz doğrultusunda, öğrencilerin giriş yaparak sınav başvurularının alındığı sistemin içerik ve yazılım anlamında güncellenmesi,

-Başvuran öğrencilerin, başvuru formalarının çıktılarını alabilecek şekilde yazılımın tasarlanması işlemleri yapılmıştır.

5. Eğitim Bilgi Sisteminin (ebs.balikesir.edu.tr) teknik yürütücülüğü yapılmıştır. Bu kapsamda;

-Eğitim Bilgi Sistemi’nin içeriğinin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden nasıl düzenlenebileceği ile ilgili akademik birimlere eğitim ve destek verilmesi,

-Eğitim Bilgi Sistemi’nde hangi akademik birimin görüneceği ve akademik personelin görünmesi ile ilgili birimlerden yazılı olarak gelen talepler doğrultusunda OBS üzerinden düzenleme işlemleri yapılmıştır.


Web Sorumlusu : Selma ŞENEL selmasenel@balikesir.edu.tr