2017 Faaliyet Raporu


MERKEZİN FAALİYETLERİ

1-Analiz Faaliyetleri: Merkezimizde 2016-2017 yılları arasında üniversite personelimizin araştırma ve akademik çalışmalarına destek olmak amacıyla 21 cihazımız ile kurum içi 1961 analiz ücretsiz olarak yapılmıştır. Ayrıca özel sektör ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler üzerine 2016-2017 yılları arasında 637 analiz gerçekleştirilmiştir. Kurum dışı yapılan analizlerin 550 adedi merkezimizde hizmet veren ve alanında akredite olan atık su laboratuvarı tarafından yapılmıştır.

 2-Eğitim Faaliyetleri: Merkezimizde çalışan 8 uzman, 1 sözleşmeli mühendis, 2 tekniker cihaz eğitimine, 1 uzman kurum dışı numune alma eğitimine katılmıştır.

 3-Bilimsel Etkinlikler (Panel, Seminer, Konferans vb.): Akademik çalışmalarına devam eden personelimize destek verilerek yurt içi yolluklu-yevmiyeli görevlendirmeler ile Dr. Mehmet DİKEN, Dr.Adem ERGÜN, Dr. Mustafa Burak ÇOBAN; yurt dışı yolluksuz-yevmiyeli görevlendirmeler ile Yük. Kim. Zeynep BİCİL ve Yük. Kim. Berna KOÇER KIZILDUMAN olmak üzere 5 personelimizin 8 farklı bilimsel etkinliğe katılımı sağlanmıştır.

 4-Eğitim-Öğretim Dönemine Destek Faaliyetleri: Merkezimizde çalışan 7 uzman personelimiz üniversitemizin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde eğitim-öğretim dönemi süresince laboratuvar derslerinin yürütülmesi hususunda destek vermek amacıyla haftada 2 gün görev almıştır.

Ayrıca FEF Kimya ve MMF Gıda Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bazı laboratuvar denemeleri merkezimizde yapılmaktadır. Bu bölümlerin öğrencileri merkezimizde stajlarını da yapabilmektedir. Bu çerçevede 2017 yaz döneminde 4 Kimya öğrencisi yaz stajlarını merkezimizde tamamlamıştır.


Web Sorumlusu : Sercan IRMAK sercanirmak@balikesir.edu.tr