• Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun ile değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 14/03/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlıolarak kurulmuştur.

  Balıkesir Üniversitesi yönetim kurulunca, ÇağışKampusu içinde 189.925 m2’lik alan Botanik Parkı olarak tahsis edilmiştir.


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binası, Çağış Kampusu 10145-BALIKESİR
  Telefon
  266-6121278
  Faks
  266-6121215
  E-Posta
  fsatil


Web Sorumlusu : Prof.Dr.Fatih SATIL fsatil@gmail.com