Vizyon Ve Misyonumuz


VİZYONUMUZ

   • Bilimsel bilgi üretimi ve yayılımında Ulusal ve Uluslararası düzeyde saygın ve güvenilir bir Yükseköğretim Kurumu olmak.

   • Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji                  alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olmak.

MİSYONUMUZ

   • Bilgi ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda bilgiye ulaşmayı ve bilgi çözümlemeyi bilen, kendini sürekli yenileyen, mesleki        bilgi ve beceri yönünden çağın gereklerine uygun nitelikli ara iş gücünü yetiştirmek.

   • Bilimsel araştırma faaliyetlerinde Üniversite-Sanayi işbirliğine önem vermek

   • Araştırmacı ve bilim adamlarına, özgür ve verimli çalışmalarını sağlayarak teşvik etmek

   • Araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak

   • Yüksekokul Yönetiminde tüm unsurlarla katılımcılığı ve birlikteliği teşvik etmek

   • Öğrencinin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanakları sağlamak.

   • Günümüzde ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayacak ön lisans eğitim-öğretim planları düzenlemek ve bunları sürekli                    güncelleştirmek.

   • Bilimsel etkinlikler ve projelerle ülkemizin hızlı sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirmek.


Web Sorumlusu : Alaattin İrdem airdem@balikesir.edu.tr