BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

PERSONEL DURUMU VE 2017 YILI İŞ DAĞILIMI

 

 

 

Yüksekokul Müdürü

Doçent Dr. Mehmet Oğuzhan İLBAN – 0 266 416 22 44 - Dahili:109

Yüksekokul Müdür Yardımcısı                                                                     

Yard.Doç.Dr. Muammer BEZİRGAN – 0 266 416 22 44 – Dahili-107

Yüksekokul Sekreteri

  1-Hayriye Bernal GÜNEŞ – 0 266 416 22 44 - Dahili:104

1-      Gelen-Giden evrakların kontrolü, idaresi ve süreçlerinin devamlılığı

2-      Satın alma Süreçleri

3-      Muhasebe evraklarının kontrolü ve imzalanma süreçleri 

4-      Bütçe çalışması ve ödenek takipleri

5-      Stratejik Plan

6-      Faaliyet Raporu

7-      Öğrenci Kayıt İşlemleri hazırlığı ve kontrolü

8-      Derslerin yapılabilmesi için fiziki mekanların hazırlanması ve kontrolü

9-      Mezuniyet İşlemlerinin hazırlığı ve kontrolü

10-  Öğretim Elemanlarının sınav jüri oluşumları, atama ve görevlendirme süreçleri

11-  İdari personelin atanma ve görevlendirme süreçleri

12-  Yönetim Kurulu, Yüksekokul kurulu toplantı hazırlıkları, raportörlük ve alınan kararların uygulanması, tebliği

13-  Kurumlararası Koordinasyon

14-  Güvenlik ve Temizlik personelinin koordinasyonu ve denetimi.

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Döner Sermaye Muhasebe Yetkilisi Mustafa Kemal KAPLAN yürütür.

Özel Kalem – Personel ve Özlük İşleri - Yazı İşleri Yetkilisi

  1- Derya ÖZTÜRK– 0 266 416 22 44 - Dahili:100

1-      Yüksekokul  Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararları yazımı ve arşivlenmesi

2-      Resmi Makamlarla Yapılan Yazışmalar

3-      Randevu ve Telefon Görüşmeleri

4-      Konferans Yazışma ve Davetiyelerin Düzenlenmesi

5-      Konferans, Kongre vb. etkinliklerin iletişimini sağlamak, duyurularını yapmak ve arşivlemek

6-      Eğitim-Öğretim Yılı Bilimsel Faaliyet ve Faaliyet  Raporları

7-      Özel Güvenlik ile ilgili istenilen bilgilerin düzenlenmesi

8-      İdari İşlemler Takvimi

9-      Gelen Evrakların kayıt Edilmesi ve Birim İçi Evrak Kayıt

10-  Müdür ve Müdür Yardımcılarının Göreceği evrakların hazırlanması

11-  Giden Evrakların Hazırlanması, Gönderilmesi ve Takibi

12-  Arşivleme

13-  Akademik ve İdari Personelle ilgili atanma ve görevlendirmelerin yapılması ve takibi.

14-  Tüm personelin özlük dosyalarının hazırlanması ve takibi.

15-  Tüm personelin yıllık izin, mazeret izni ve hastalık izinlerinin takibi.

16-  Ders görevlendirmelerine ilişkin yazışmaların yapılması, onaylatıp kaydedilmesi, dosyalanması ve ilgili birimlere gönderilmesi.

17-  Konferans, sempozyum, kongre ve bilimsel toplantı görevlendirilmeleri.

18-  Temizlik elemanları ile ilgili istenilen bilgilerin düzenlenmesi

19-  Özel Güvenlik elemanları ile ilgili istenilen bilgilerin düzenlenmesi

20-  Part-Time çalışan öğrenciler ile ilgili istenilen bilgilerin düzenlenmesi

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Destek Hizmetleri Yetkilisi Osman AKKAN ve Döner Sermaye Muh. Yetkilisi Kemal KAPLAN  yürütecektir.

Muhasebe Yetkilisi

  1-Nesrin ÇELİK DALKILINÇ – 0 266 416 22 44 - Dahili:113

1-      Satınalma (Doğrudan temin)

2-      Ek dersler

3-      Dışarıdan gelen sözleşmeli Öğretim elemanlarının ek ders, yolluk ve  sigorta işlemlerini takip etmek.

4-      Ödenek takibi ve talebi

5-      Öğretim elemanları ve idari personelin yolluk işlemlerini yapmak.

6-      Yıl sonu İşlemleri

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Muhasebe Memuru İsmail serdar ÇİMTAY yürütecektir.

 

 • Muhasebe Memuru / Taşınır Kayıt Yetkilisi

  1-İsmail serdar ÇİMTAY – 0 266 416 22 44 - Dahili:122

1-      Yüksekokula alınacak malzemeleri ve malzeme talep listesini hazırlamak

2-      Telefon,elektrik ve su faturalarının ödemeleri

3-      Taşınır Kayıt Kontrol işlemleri

4-      Taşınır Kayıt Kontrol işlemleri (3 aylık çıkışlar)

5-      Taşınır Kayıt Kontrol işlemleri (Cetveller)

6-      Taşınır Kayıt Kontrol işlemleri (zimmet fişleri)

7-      Ambarların devir teslim edilmesi

8-      Yıl sonu İşlemleri (Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri-Taşınır çıkış-devir işlemleri)

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Muhasebe Yetkilisi İsmail Nesrin ÇELİK DALKILINÇ yürütecektir.

 

Döner Sermaye Gelirler Yetkilisi  (Eğitim ve Uygulama Tesisi)

  1-Mustafa Kemal KAPLAN-Bilg. İşl.  0 266 416 22 44  Dahili:119

1-      Gelirlerin Tahsili ve Muhasebeleştirilmesi

2-      Personel İşlemleri ve Ücret Ödemeleri

3-      Muhasebe Yetkilisi Mutemedi

4-      Harcama Yetkilisi Avans Mutemedi

5-      Yıl sonu İşlemleri (Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri-Taşınır çıkış-devir işlemleri)

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri  Döner Sermaye Giderler Yetkilisi Doğan HATCI yürütecektir.

 

Döner Sermaye Giderler Yetkilisi  (Eğitim ve Uygulama Tesisi)

  1-Doğan HATCI – Bilg. İşl.  0 266 416 22 44  Dahili:127

1        - Satınalma (Doğrudan temin-ihale)

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri  Döner Sermaye Gelirler Yetkilisi Mustafa Kemal KAPLANyürütecektir.

   Öğrenci İşleri Yetkilisi

1-      Neslihan ALTINKÖPRÜ –  0 266 416 22 44 - Dahili:111

 1. 1.      Öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
 2. 2.      Erkek öğrencilerin askerlik  (EK C-2) belgelerini hazırlamak.
 3. 3.      Öğrenci İşleri ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmalar. 
 4. 4.      Öğrenci İşleri ile ilgili Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurul Kararları yazmak.
 5. 5.      Faaliyet Raporu (Öğrenci İşleri ile İlgili)
 6. 6.      KYK-Vakıf bursları ile ilgili yazışmalar
 7. 7.      Sınav programlarına ilişkin sınıf listesi çıkarıp ilan ve dağıtımını yapmak.
 8. 8.      Öğrenci dilekçelerine ilişkin yazışmalar
 9. 9.      Öğrenci temsilciliği seçim sürecine ilişkin yazışmaları ve ilanları yapmak
 10. 10.  Öğrenci Disiplin suçlarına ilişkin yazışmaları yapmak.
 11. 11.  Yabancı Uyruklu öğrenci işlemlerinin takibini yapmak
 12. 12.  Her ay öğrenci sayısal izleme formu yapmak.
 13. 13.  Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin Yüksekokul Yönetim Kurul Kararına İstinaden kayıtlarını silmek.
 14. 14.  Mezun olamaya hak kazanan öğrencilerin evraklarının komisyonlara iletilmesi, gelen raporlara göre Yönetim Kurulu kararı, mezuniyet belgesi,  diploma, v.b gibi evrakları hazırlamak ve otomasyondan düşümlerini sağlamak.

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri Öğrenci İşleri Memuru Oğuzhan ANAS ve Bölüm Sekreteri Halil İbrahim TEKE yürütecektir.

 

 

 Öğrenci İşleri Yetkilisi

2-      Oğuzhan ANAS – 0 266 416 22 44 - Dahili:111

 1. 1.      Öğrenci belgesi çıkarmak.
 2. 2.      Transkript çıkarmak.
 3. 3.      Öğrenci işleri ile ilgili evrakları imzaya çıkarmak ve öğretim elamanlarına                        imzalatmak.
 4. 4.      Öğrenci işleri ile ilgili arşiv çalışması yapmak sınav zarflarının ve birim klasörlerinin arşivini sağlamak.
 5. 5.      Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS) üzerinden gelen duyuruları ilan etmek.

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri  Öğrenci İşleri Yetkilisi Neslihan ALTINKÖPRÜ yürütecektir.

     Bölüm Sekreteri

1-      Halil İbrahim TEKE–  0 266 416 22 44 - Dahili:101

 

1-      Bölüm Başkanlıklarının sekretaryasını yapmak 

2-      Bölüm ders planlarının yazılması, bölüm ders programlarının yazılması, dağıtılması

3-      Sınav zarflarını hazırlamak,  teslim almak ve  arşivlemek.

4-      Bölüm klasörlerinin arşivini sağlamak.

5-      Staj yapan öğrencilerin sigorta giriş çıkışları ve aylık bildirgelerini düzenlemek.

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri  Öğrenci İşleri Yetkilisi Neslihan ALTINKÖPRÜ yürütecektir.

     Teknik Hizmetler  Yetkilisi

1-      Levent IŞLAKOĞLU –  0 266 416 22 44 - Dahili:155

1-      Bilgisayar Teknik İşleri ve Network

2-      Elektrik, Elektronik, Teknik Arızalar ve trafo takibi

 

 • İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yukarıdaki görevleri yürütecek personelimiz bulunmamaktadır.

     Kütüphane ve Yemek Hizmetleri Yetkilisi

1        –Osman AKKAN –  0 266 416 22 44 - Dahili:117

 1. 1.       Kitap salonunun genel düzenini sağlamak.
 2. 2.      Ödünç Verme Birimine iade edilen kitapları raflara yerleştirmek.
 3. 3.      Sınıflandırma Sistemine göre raf düzenini sağlamak.
 4. 4.      Raftaki yayınları arama ve bulma konusunda kullanıcılara yardımcı olmak.
 5. 5.      Her gün yenen yemek sayıları ile ilgili raporları hazırlamak ve paraları bankaya yatırarak gerekli yazışmaları yapmak
 6. 6.      Yaz stajı yapacak öğrencilere staj dosyası hazırlamak.

 

İzinli, raporlu ya da görevli olduğunda yemek işleri ile ilgili görevleri  Öğrenci işleri Memuru Oğuzhan ANAS yürütecektir.


Web Sorumlusu : Mehmet Tahsin LİCELİ liceli@balikesir.edu.tr