T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

( EN GEÇ )

1

Üniversiteye Kayıt (ÖSYM tarafından Yerleşen Öğrencilerin Kaydı)

 

Balıkesir Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Web sayfasında kesin kayıt İçin ilan edilecek belgeler

 

15    Dakika

2

Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma

Kayıt Yenileme ve Ders Seçme İşlemleri Online Olarak gerçekleştirilir.

1-Öğrenci, Kullanıcı Adı ve Şifresi ile giriş yapar.

2-Otomasyon Üzerinden Ders Seçme İşlemini tamamlar.

3-Danışman incelemesi ve onaydan sonra çıktı alınır. Danışman ve öğrenci imzalar.

 

 

5        İş günü

3

İzinli Sayılma (kayıt dondurma) Talebi

1-      Dilekçe ( Yarıyıl başlangıcından önce)

2-      Kanıtlayıcı belge  (Eğitim-Öğretim ve Sınav Yön.mad. 33)

5        İş günü

4

Mezuniyet Belgesi

1-      Mezuniyetlere ilişkin YKK

2-      İlişik kesme belgesi

1        Gün

5

Öğrenci Belgesi, Not Durum Belgesi, Öğrenci Disiplin Durum Belgesi,

Öğrencilikle İlgili Diğer Belgeler

 

1- Öğrencinin kimlik beyanı  

 2- Dilekçe

 

 

 

 

5        dakika

6

Ders Muafiyet (Ders Saydırma)  Başvurusu

1-      Dilekçe

2-      Not Durum Belgesi

3-      Ders İçerikleri

 

2 Hafta

7

Yatay Geçiş Başvurusu

1-Dilekçe

2-Öğrenci Belgesi

3-Aldığı Dersleri Gösterir Belge (Transkript)

 4-Ders İçerikleri

 5-ÖSYS Sonuç Belgesi

 6-Disiplin Cezası Alıp / Almadığına Dair Belge

 

Açıklanan Takvim

8

Yatay Geçiş Kayıt

 

1-      Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

2-      6 adet 4.5x6,0 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf 

3-      Eğitim-Öğretim Gideri ve Katkı Payı Dekontu. (kayıt sırasında yatırılacaktır).

15 dakika

9

Öğrenci Askerlik İşlemleri

1-      Öğrencilerin Kayıtlarından sonraki iki ay içinde 

2- Öğrencilerin ayrılışlarından  sonraki iki ay içinde

2 gün

10

Sınavlara itiraz

Dilekçe (Sınav sonuçlarının ilanını izleyen 3 iş günü) 5 İş Günü

5 İş Günü

11

Mazeret Sınavı

 

1- Dilekçe (Mazeretin bitiminden itibaren bir hafta içinde )

2- Mazeret Belgesi 

3 iş günü

12

 

Kayıt Silme/İlişik Kesme 

1-Dilekçe

2-Kimlik Kartı

30 Dakika

13

Akademik Personel Görev Süresi Uzatma

1- Dilekçe (Görev süresi bitiminden  1 ay öncesi)

2- Balıkesir Üniversitesi öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanama Kriterleri sağladığına ilişkin  Form   (öğretim üyeleri için)

1 Hafta

14

Personel İzin İşlemleri 

İzin Formu

10 Dakika

15

Personel Hizmet Belgesi 

Dilekçe

1 Saat

16

İntibak ( Bir üst seviyede öğrenim bitirilmesi)

1-Dilekçe

2-Mezuniyetine ilişkin belge (Diploma  veya Çıkış Belgesi)

2 Gün

17

Hizmet Değerlendirme

1-Dilekçe

2-SGK Kurumundan  onaylı prim ödeme ve gün sayısını gösterir belge

2 Gün

18

Görev Belgesi

Dilekçe

10 Dakika

19

Öğretim Görevlisi Başvurusu

 

1-Başvuru Formu,

 2-Özgeçmiş,

 3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

4-ALES Belgesi, 

5-Yabancı Dil Sonuç Belgesi, 

6-Askerlik Son Durum Belgesi,

7-Mezuniyet Belgesi, 

8-4 Adet Fotoğraf,

9-Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denklik Belgesi,

10-İlan Edilen Program gereklerini sağlamasına ilişkin belgeler

15 Gün

20

Pasaport Belgesi Talebi

1- Dilekçe

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- 2 Adet Biyometrik Fotoğraf

4 saat

21

SGK Kayıtları

     SGK  giriş / çıkış işlemleri

1 Gün

22

Satın Alma İşlemleri Küçük Bakım Onarım Hizmetleri

1- Onay Belgesi

2-Teklif  Mektupları

3- Keşif Raporu ( Bakım onarımlar için) 4734 Sayılı Kanunun 22/a-c-d  maddeleri kapsamında olanlar için

 

3 Gün

23

Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görevlendirmeler 

1-Görevlendirme Onayı

2-YKK (Kongre, Sempozyum vb bilimsel katılımlar için)

3- Rektörlük Oluru (Kongre, Sempozyum vb. bilimsel Katılımlar için)

4-Katılım Belgesi (Kongre, Sempozyum vb. bilimsel Katılımlar için)

5- Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi.

 

 

1 Gün

24

Sürekli Görev Yolluğu

 

1- Göreve Başlama Yazısı

2- Kararname

3- Aile Bildirimi 

4- Personel Nakil Bildirimi

5-Yolluk Bildirimi

 

 

2 Hafta

25

 

Personel Nakil İşlemleri

 

1- Atama Onayı 

2- Nakil Bildirimi

3- Görevden Ayrılış/Başlama yazısı

4- İlişik kesme belgesi

 

 

 

1 Hafta

26

Ücret Ödemeleri (ekders,fazla mesai vb)

1- Görevlendirme Onayı

2- Puantaj çizelgesi

3- Bordro

 

3 Gün

27

Yıllık Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporları hazırlanırken doldurulması gereken tablolar

 

 

Açıklanan Takvim

  • Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine

başvurunuz.

 

 

 

 

 

T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

İlk Müracaat Yeri

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İkinci Müracaat Yeri

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 İsim

Hayriye Bernal GÜNEŞ

İsim

Doç.Dr. M. Oğuzhan İLBAN

 Unvan

Yüksekokul Sekreteri

Unvan

Yüksekokul Müdürü

 Adres

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Örentepe     10700    Burhaniye

 Adres

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Örentepe     10700    Burhaniye

 Tel

0-266-416 22 44

 Tel

0-266-416 22 44

 Fax

0-266-416 15 07

 Fax

0-266-416 15 07

e-posta

gur@balikesir.edu.tr 

e-posta

ilban@balikesir.edu.tr 

 


Web Sorumlusu : Mehmet Tahsin LİCELİ liceli@balikesir.edu.tr