HARCAMA YETKİLİSİ YETKİ DEVRİ

YETKİYİ DEVREDENİN

ADI SOYADI

Doç.Dr. M. Oğuzhan İLBAN

UNVANI

Müdür

İMZASI

 

 

YETKİYİ DEVRALANIN

ADI SOYADI

Yard.Doç.Dr. Muammer BEZİRGAN

UNVANI

Müdür Yardımcısı

İMZASI

 

 

YETKİ DEVRİNİN KONUSU

AÇIKLAMA

MALİ

         IIII   I

İzin, rapor, yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler

İDARİ

         IIII    

 

YETKİ DEVRİNİN SÜRESİ

 

YETKİ DEVRİNİN YASAL DAYANAĞI

 

Mevzuatla ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler

 

EKLER

 

 

 

 

 

 

YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ DEVRİ

YETKİYİ DEVREDENİN

ADI SOYADI

Doç.Dr. M. Oğuzhan İLBAN

UNVANI

Müdür

İMZASI

 

 

YETKİYİ DEVRALANIN

ADI SOYADI

Yard.Doç.Dr. Muammer BEZİRGAN

UNVANI

Müdür Yardımcısı

İMZASI

 

 

YETKİ DEVRİNİN KONUSU

AÇIKLAMA

MALİ

          IIII   I

İzin, rapor, yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler

İDARİ

          IIII   I

 

YETKİ DEVRİNİN SÜRESİ

 

YETKİ DEVRİNİN YASAL DAYANAĞI

 

Mevzuatla ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler

 

EKLER

 

 

 

 

 

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ YETKİ DEVRİ

YETKİYİ DEVREDENİN

ADI SOYADI

Hayriye Bernal GÜNEŞ

UNVANI

Yüksekokul Sekreteri

İMZASI

 

 

YETKİYİ DEVRALANIN

ADI SOYADI

Mustafa Kemal KAPLAN

UNVANI

Bilg. İşletmeni

İMZASI

 

 

YETKİ DEVRİNİN KONUSU

AÇIKLAMA

MALİ

          IIII   I

 

İDARİ

          IIII   I

 

YETKİ DEVRİNİN SÜRESİ

İzin, rapor ve görevlendirme sürelerince

YETKİ DEVRİNİN YASAL DAYANAĞI

Mevzuat ile ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler

 

 

EKLER

 

 

 

 

 


Web Sorumlusu : Mehmet Tahsin LİCELİ liceli@balikesir.edu.tr