Yüksekokul Yönetimi


Müdür: Doç. Dr. Yusuf AYMANKUY (aymankuy@balikesir.edu.tr)

Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Muammer BEZİRGAN (muammerbezirgan@hotmail.com)

Yüksekokul Sekreteri: H.Bernal GÜNEŞ (bernalgur@hotmail.com)

 


Web Sorumlusu : Mehmet Tahsin LİCELİ liceli@balikesir.edu.tr