Yüksekokul Kurulu


Başkan:Doç. Dr. Yusuf AYMANKUY

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Muammer Bezirgan

Üye: Prof. Dr. Mehmet Emin AKKILIÇ

Üye: Prof. Dr. M. Oğuzhan İLBAN

Üye: Doç. Dr. Sabriye ÇELİK UĞUZ

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin YILDIRIM

Raportör: H.Bernal GÜNEŞ


Web Sorumlusu : Mehmet Tahsin LİCELİ liceli@balikesir.edu.tr