• Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

  Bölüm Başkanının Mesajı

  Sevgili gençler,

  Çevre Mühendisliği bölümümüzde 2003 yılı itibariyle Yüksek Lisans öğretiminde, 2006 yılı itibariyle Örgün Öğretim Lisans Öğretiminde, 2009 yılı itibariyle de Örgün Öğretim Lisans Öğretiminde (İ.Ö.) faaliyetlere devam edilmektedir. Bölümümüzde halen eğitim öğretim uygulamaları ve araştırma amaçlı kullanılabilecek 4 adet laboratuar bulunmaktadır. Bölümümüzde araştırma faaliyetleri kapsamında TÜBİTAK ve Balıkesir Üniversitesi Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenen projeler yürütülmektedir.

  Değerli gençler, Çevre Mühendisliği bölümümüzde belirlediğimiz kısa ve uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam etmekteyiz ve siz gençlerimizin bize vereceği enerji ve katkıyla devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, son yıllarda yaşadığımız küresel iklim değişimi ve bunun neden olduğu olumsuzluklar dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre ve çevre korumanın önemini bir kez daha bizlere hatırlatmıştır. Geçmişte yaşanan çevresel felaketler ve bugün halen devam eden etkileri, her geçen gün bu felaketlere ve tahribatlara bir yenisinin eklenmesi biz çevre mühendislerine düşen sorumluluğun giderek arttığının bir göstergesidir. Artan dünya nüfusuna parelel olarak hızla artan evsel ve endüstriyel kaynaklı çevresel kirleticilerin miktarının kaynağında azaltılması, alternatif işlemlerle arıtılması, zararsız bir türe çevrilmesi, bertararafı ve bunları düzenleyen Çevre Mevzuatlarının oluşturulması ve uygulanmasında Çevre Mühendisi mezunlarımıza büyük ihtiyaç duyulmaktadır.  Bir çok alternatif işlemi bir arada değerlendirerek sürdürülebilir temiz bir çevrenin inşaası için Çevre Mühendisliği mesleğini tercih eden siz gençlerimizi tebrik ediyorum. Bu görev bilinci ile bölümümüzde halen öğrenim gören ve yeni dönemlerde öğrenim görmeye başlayacak olan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum.                                                                                                                                    


  Doç. Dr. Burhanettin FARİZOĞLU

   Yrd. Doç. Dr. Baybars Ali FİL

   Mete ERCAN, Dahili: 5504


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çağış Kampüsü Balıkesir
  Telefon
  0266-6121194-95
  Faks
  0266-6121257
  E-Posta
  info_mmf


Web Sorumlusu : Baybars Ali FİL baybars@balikesir.edu.tr