• TARİHÇE

  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde oluşturulmuştur. Bölümde Çocuk Gelişimi (İ.Ö) programı mevcuttur.

  MİSYON

  Nitelikli eğitim-öğretim hizmetleri ile bilgi çağına uygun sorgulayan, eleştiren, yaratıcı ve teknolojiyi etkin kullanan çocuk gelişimcisi bireylerle başarıyı yakalamak.

  VİZYON

  Kaliteli ve çağdaş eğitimi ile öğrenciler tarafından tercih edilen, mezunlarının iş yaşamına katkı sağladığı ve adından söz ettiren bir eğitim kurumu olmak.

  PROGRAM PROFİLİ

  Çocuk gelişimi ve eğitimi; Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanan farklı eğitim programlarını tanıyan ve uygulayabilen, çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyen (fiziksel, psiko-motor, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal), bilgilerle donatılmış, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi olan, engeli olmayan ve olan özel eğitime muhtaç çocukların gelişimlerine ve uyumlarına yardımcı olan; drama, sanat, müzik, beden eğitimi hareketleri ve ana dili etkinlikleri yapan, başarılı ve etkili iletişim becerilerini kullanarak çocukları tanıma tekniklerini uygulayan bireyler yetiştirmeyi amaçlayan iki yıl, dört dönemlik ön lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim programdır. Çocuk gelişimi programında ikinci öğretim olarak eğitim verilmektedir.

  PROGRAM YETERLİLİKLERİ

  1- Yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmak

  2- Sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak

  3- Okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında, tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, hoş vakit geçirmelerini sağlayan materyal (kukla, kavram ve konu kartları, hikâye yazım) hazırlamak

  4- İlk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmek

  5- Bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası platformda tanınmak, geleneksel kültürüne sahip çıkmak

  6- Günümüz ihtiyaçları doğrultusunda özgün ve çağdaş tasarımlar yapan, yaratıcı, yenilikçi, mesleği ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip bireyleri çalışma hayatına hazırlamak

  7- Sosyal yönlerini, iletişim becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini geliştirebilme becerisi kazandırmak

  8- Alana ilişkin bilimsel bilginin gelişmesine katkıda bulunma deneyimini kazanmasını sağlamak

  MEZUNİYET KOŞULLARI

  Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

  Üst Derece Programlarına Geçiş

  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.

  KAZANILAN DERECE

  Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Çocuk Gelişimi alanında Önlisans Diploması" derecesi alırlar.


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR
  Telefon
  (266) 612 12 09 / 2 hat
  Faks
  (266) 612 11 64
  E-Posta
  myo


Web Sorumlusu : Salim Başaran sbasaran@balikesir.edu.tr