Misyon & Vizyon


MİSYONUMUZ

Sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini arttıracak yönde nitelikli insan gücü yetiştirmek.

Hizmette rekabet, verimlilik ve kaliteyi esas almak.

İş dünyası ve toplumla karşılıklı yarar esasına dayalı bir iletişim ve işbirliği içinde bulunmak.

Mesleki ve teknik eğitimde belirli alanlarda cazibe merkezi olmak.

Ulusal ve uluslararası mesleki teknik eğitim organizasyonlarında etkin roller üstlenmek, sempozyum, konferans, seminer vb. faaliyetler düzenlemek veya bu tip faaliyetlere katılmak.

VİZYONUMUZ

Toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç, istek ve beklentilerini sürekli karşılayacak şekilde kurumun gelişmesini sağlamak.

Mezunlara yerel, ulusal ve uluslararası ortamlarda istihdam edebilme niteliklerini kazandırmak.

Kurumu bir cazibe merkezi niteliğine kavuşturmak.

Küresel mesleki teknik eğitim toplumunun itibarlı bir üyesi olarak tanınmak.

Ulusal mesleki teknik eğitim politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol almak.


Web Sorumlusu :