Öğr. Gör. Erdim KIRDAR

İnşaat Bölüm Başkanı/İnşaat Teknolojisi Programı

Telefon: 0266 6624940/124
E-Posta: ekirdar

Öğr. Gör. Ali ÇİÇEK

Müdür Yrd./El Sanatları Bölümü/Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı

Telefon: 0266 6624940/117
E-Posta: alicicek

Öğr. Gör. Hüseyin ŞAHİN

Müdür Yrd/ Malz. ve Malz. İşl.Tekn.Böl.Bşk./El Sanatları Böl./ Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Prog.

Telefon: 0266 6624940/130
E-Posta: huseyinsahin

Öğr. Gör. Yıldız GERDAN

El Sanatları Bölümü/Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı

Telefon: 0266 6624940/128
E-Posta: yildizgerdan@hotmail.com

Öğr. Gör. İmren F. BARUTÇU

El Sanatları Bölümü/Geleneksel El Sanatları Programı

Telefon: 0266 6624940/130
E-Posta: barutcu

Öğr. Gör. Nedim ÇALTI

El Sanatları Bölüm Başkanı/Geleneksel El Sanatları Programı

Telefon: 0266 6624940/125
E-Posta: nedimcalti

Öğr. Gör. Günol YILMAZ

Malzeme ve Malzeme İşleme Tekn.Bölümü / Mobilya ve Dekorasyon Programı

Telefon: 0266 6624940/127
E-Posta: gyilmaz

Öğr. Gör. Sibel BAYAR

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Böl.Bşk. / Tekstil Teknolojisi Programı

Telefon: 0266 6624940/126
E-Posta: sbayar

Öğr. Gör. Arzu PİLEVNE

Tekstil,Giyim,Ayakkabı ve Deri Bölümü/Tekstil Teknolojisi Programı

Telefon: 0266 6624940/131
E-Posta: apilevne

Öğr. Gör. Dr. Alper YARDAN

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı/İş Sağlığı ve Güv. Prog.

Telefon: 0266 6624940/123
E-Posta: yardan

Öğr. Gör. Latife ÖZCE

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü /İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Telefon: 0266 6624940/141
E-Posta: latifeyavuz

Öğr. Gör. Doğan AKDEMİR

Ormancılık Bölüm Başkanı / Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

Telefon: 0266 6624940/139
E-Posta: doganakdemir

Öğr. Gör. Figen ALTINER

Ormancılık Bölümü/Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

Telefon: 0266 6624940/141
E-Posta: figenaltner@yahoo.com

Öğr. Gör. Mehmet AKÇA

Ormancılık Bölümü/ Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

Telefon: 0266 6624940/129
E-Posta: akcamehmet

Web Sorumlusu :