Yönetim Kadrosu                                                                                             

GÖREVİ                   ÜNVAN    ADI  SOYADI                                                               

 Yüksekokul Müdür V.   Öğr.Gör.Erdim KIRDAR

Müdür Yardımcısı          Öğr.Gör.Ali ÇİÇEK

Yüksekokul Sekreteri    Hayati MADEN

 


Web Sorumlusu :