Yönetim Kadrosu                                                                                             

GÖREVİ                   ÜNVAN    ADI  SOYADI                                                               

 Yüksekokul Müdürü          Doç.Dr.Aslan Deniz KARAOĞLAN

Müdür Yardımcısı               Öğr.Gör.Ali ÇİÇEK

Müdür Yardımcısı              Öğr.Gör.Hüseyin ŞAHİN

Yüksekokul Sekreteri        Hayati MADEN


Web Sorumlusu :