YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Başkan: Doç.Dr.Aslan Deniz KARAOĞLAN (Müdür )

Üye      : Öğr.Gör.Ali ÇİÇEK ( Müdür Yrd.)

Üye      : Öğr.Gör.Hüseyin ŞAHİN (Müdür Yrd. /Malzeme ve Malzeme İşleme Tekn.Böl.Bşk.)

Üye     : Öğr.Gör.Mehmet AKÇA (Seçilmiş Üye )

Üye     : Öğr.Gör.Latife ÖZCE (Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Bşk./ Seçilmiş Üye )

Üye     : Öğr.Gör.Erdim KIRDAR (İnşaat Bölüm Bşk. / Seçilmiş Üye)

 Raportör : Hayati MADEN


Web Sorumlusu :