YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Başkan: Öğr.Gör.Erdim KIRDAR (Müdür V. /İnşaat Böl.Bşk.)

Üye      : Öğr.Gör.Ali ÇİÇEK ( Müdür Yard./El San Böl.Bşk.)

Üye     : Öğr.Gör.Mehmet AKÇA (Ormancılık Böl.Bşk./Seçilmiş Üye )

Üye     : Öğr.Gör.Latife ÖZCE (İş Sağlığı ve Güvenliği Programı/ Seçilmiş Üye )

Üye     : Öğr.Gör.Hüseyin ŞAHİN ( Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı / Seçilmiş Üye )

 Raportör : Hayati MADEN


Web Sorumlusu :