• Balıkesir Üniversitesi, Edremit Zeytincilik Enstitüsü 11.07.1992 gün ve 21281sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3837 sayılı Kanun gereğince kurulmuş ve 14.02.1994 tarihli YÖK yürütme kurulu kararı ile faaliyete geçmiştir.

  Enstitü bünyesinde Zeytincilik Anabilim Dalı’nın kurulması, Üniversitemiz Senatosunun 05.03.1998 tarihli toplantısında alınan kararla Yükseköğretim Yürütme Kuruluna teklif edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunun 13.04.1998 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.
  Enstitümüzün kuruluş amacı, lisansüstü eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmaktır. BAÜN Edremit Zeytincilik Enstitüsü, yapılan başvuru sonucunda, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyinin (UZZK) 10.10.2007 tarih, 2007/10 sayılı toplantısında alınan kararla 50 nolu UZZK üyesi olarak, Araştırma ve Meslek Kuruluşları Alt grubunda yer almıştır. Ayrıca UZZK’da Araştırma ve Danışma Kurulu üyesidir.

  Enstitümüz Balıkesir İli’nin, Edremit İlçesi’nde Edremit Meslek Yüksekokulu ile aynı binada hizmet vermektedir. Enstitümüz kuruluşundan bu yana çiftçi eğitimleri amaçlı çeşitli kurslar, paneller ve seminerler düzenleyerek sektöre akademik düzeyde bilgi akışı sağlamaktadır. Enstitümüz bölge halkından gelen; zeytin fidanı yetiştiriciliği, zeytin yetiştiriciliği, zeytin zararlılarıyla mücadele ve zeytin endüstrisi konularındaki soruları cevaplandırarak, ihtiyaçları mevcut imkanlarıyla karşılamakta ve bölge zeytinciliğinin sorunlarının çözümlenmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca Enstitümüz; Edremit MYO, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı bünyesinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında kurulan Üniversitemiz “Butik Zeytinyağı Üretim ve Uygulama Tesisi’nde” sürdürülen çalışmalara ortaklık etmekte ve üretilen zeytinyağının akademik düzeyde sıkılıp, şişelenip depolanabilmesi için gerekli teknik ve laboratuvar desteğini sağlamaktadır.

  Birimimizin fiziki alt yapısında yer alan açık ve kapalı alanlar kuruldukları yıldan buyana BAÜN Edremit Zeytincilik Enstitüsü ve Edremit Meslek Yüksekokulu ile birlikte ortak kullanılmaktadır. Şimdiye kadar birimimizde lisansüstü düzeyde öğrenci bulunmadığı için fiziki yapı imkanlarının tamamına yakın bir kısmı aktif olarak Edremit MYO tarafından kullanılmaktadır. Birimimiz Müdür Odası, Zeytincilik Enstitüsü Laboratuarı ve Üniversitemizin Butik Zeytinyağı Üretim ve Uygulama Tesisinde aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

  Edremit Zeytincilik Enstitüsü’nde 2016 yılı itibariyle 1 akademik personel ve 1 idari personel olmak üzere toplam 2 personel bulunmaktadır. Kadrolu akademik elemanı yoktur. Zeytincilik Anabilim Dalının altyapısının ve akademik kadrosunun oluşturulması, benzer anabilim dallarının kurulması ve aktif hale getirilerek faaliyete geçirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. İlçemizde Enstitünün bir önceki basamağı olan ve enstitümüzün faaliyete geçmesi için ihtiyaç duyulan ilgili bir fakültenin kurulabilmesi için gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir.

  Enstitümüz de görev yapan müdürlerimiz ve görev tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
  13.01.1998 - 02.12.1998 tarihleri arasında; Prof.Dr. Orhan A. SEKENDİZ (Müdür Vekili)
  02.12.1998 - 26.04.1999 tarihleri arasında; Prof.Dr. Orhan A. SEKENDİZ (Müdür)
  25.12.2002 - 08.03.2006 tarihleri arasında; Yrd.Doç.Dr. Sakin Vural VARLI (Müdür)
  08.03.2006 - 09.02.2007 tarihleri arasında; Doç.Dr. Feray KÖÇKAR (Müdür)
  09.02.2007 - 15.05.2007 tarihleri arasında; Yrd.Doç.Dr. Sebahat AKIN (Müdür)
  29.05.2007 - 05.01.2016 tarihleri arasında; Doç.Dr. Sema BAĞDAT (Müdür)
  05.01.2016 - (Görevi devam etmektedir.) Dr.Öğr.Üyesi Tuba ÖNCÜL ABACIGİL (Müdür)


  Adres
  Tuzcumurat Mahallesi, Yaylaönü Caddesi, No:9, 10300 Edremit/BALIKESİR
  Telefon
  (0266) 373 76 09
  Faks
  (0266) 373 79 13
  E-Posta
  zeytin.enstitusu


Web Sorumlusu : Kadir Ok kadir@balikesir.edu.tr