• TARİHÇEMİZ

  Geleneksel El Sanatları Programı 2002 yılında kurulmuştur. 2011 yılından bu yana  El Sanatları Bölümü Geleneksel El Sanatları Programı olarak eğitim vermeye devam etmektedir. 1. öğretim elemanı eğitim vermektedir.

  VİZYONUMUZ

  Programın vizyonu, 2002 yılından beri sürdürmekte olduğu eğitim öğretim faaliyetlerini, Mekanizasyon ve Bilişim çağında el üretimi sanatsal eserler, tüketim toplumunda özel bir yere sahiptir. Bölüm dekoratif ürünlerde gelenekselden beslenen çağdaş üretimler yapabilen, sanatçıların tasarımlarını uygulamaya geçirebilen, teknik bilgi ve beceriye sahip öğrenciler yetiştirmektir. Türk Geleneksel değerlerini araştıran, koruyan ve çağdaş yaklaşımlarla yaşatmaya çalışan, tasarlayan ve tasarladığını sanatsal bakış açısı ile üretebilen ve alanında günün koşullarına uyum sağlayan tüm bu faaliyetleri sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendiren elemanlar yetiştirmek.

  MİSYONUMUZ

  Geleneksel El Sanatları geleneksel ve sanatsal değeri olan el sanatı ürünlerini araştırabilen, saptayabilen, yeni tasarımlar oluşturabilen ve böylece maddi kültürümüz olan el sanatlarını ileriye götürmeyi hedefleyebilen bireyler yetiştirmektir. Yıl içerisinde bu doğrultuda uygulamalı derslerde örnek üretimler gerçekleştirilir. Güçlü mesleki ve teknik eğitim altyapısıyla Sanat ve Tasarım eğitimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

  İSTİHDAM OLANAKLARI

  Programdan mezun olan öğrenciler, fabrikalarda dokuyucu, özel şirketlerde desinatör, Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretici, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının açmış olduğu kurslarda halı öğretmeni olarak çalışabilirler. Deri fabrikalarında, giyim ve ev aksesuarları üreten küçük işletmelerde ve turizm sektöründe hediyelik eşya yapımında çalışabilirler.

  AMAÇ

  İki yıllık ön lisans eğitimi yapan Geleneksel El Sanatları Programımız, El Sanatlarının gelişimine, desen, kalite, renk, tasarım ve beceri yönünden yardımcı olmayı ve yeni nesillere Türk El Sanatlarının inceliklerini öğretmeyi ve öğrenciye tasarım yolunda eğitim verebilmeyi amaçlar. Okulumuz iki yıllık eğitim sonunda, halı- kilim dokuma, desen, ebru, tezhip, minyatür, folklorik bebek, deri, nakış ve örgü alanında bilgili ve kalifiye elemanlar yetiştirmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler, fabrikalarda dokuyucu, özel şirketlerde desinatör, Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretici, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının açmış olduğu kurslarda halı usta öğreticisi olarak çalışabilirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerin bir kısmı serbest olarak hediyelik eşya üzerinde çalışabilirler. İki yıllık ön lisans eğitiminin sonunda öğrenciler, not ortalamalarına göre kendi bölümleri ile ilgili dört senelik lisans eğitimi veren okullara, dikey geçiş yapabilirler.

  HEDEF

  Geleneksel El Sanatları programı, geleneksel ve sanatsal değeri olan el sanatı ürünlerini araştırabilen, saptayabilen, yeni tasarımlar oluşturabilen ve böylece maddi kültürümüz olan el sanatlarını ileriye götürmeyi hedefleyebilen, el sanatlarının geleneksel boyutuyla teknolojiyi bir arada kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. El sanatlarını korumayı, yaşatmayı ve uluslararası platformlarda temsil etmeyi, bu amaç doğrultusunda Türkiye’den iyi öğrenci almaya ve yetiştirmeye devam ederek, Türkiye’deki en kaliteli el sanatları programları arasında gösterilen bir program olmayı hedefler.

  KAZANILACAK DERECE

  Meslek liselerinin el sanatları alanlarından mezun olan adaylar sınavsız geçiş ile programa kayıtlanabilirler. Meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

  ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

  Ön lisans derecesine sahip mezunlar, Dikey Geçis Sinaviyla, YÖK’ün belirledigi kriterlere göre lisans programlarina geçis yapabilirler.

  MEZUNİYET KOŞULLARI

  Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.

  SINAVLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME

  Öğrenciler her ders için bir ara sınav (vize) ve dönem sonu sınavına (final) girerler. Sınavlar 100 üzerinden değerlendirip, ara sınavın %40'ı, dönem sonu sınavının %60'ı alınarak başarı notu belirlenir. Başarı notu tabloya göre harfe dönüştürülür.

  PROGRAM PROFİLİ

  Geleneksel El Sanatları Programındaki alanlar ile ilgili yapıtların, eserlerin, kişileri tanımak, anlamak ve günümüz koşullarına uyarlaması becerisi sunar. Geleneksel El Sanatları Programındaki Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyip, araştırma yapabilme, bu araştırmaları alanında kullanılabilme becerisini sunar.

  ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANIMLANMASI

  Öğrenim gören öğrenciler, belirli yönetmelikler çerçevesinde bazı derslerden muaf olabilmektedirler. Başka bir yüksek öğrenim kurumunda alınan dersin içeriğinin, yüksekokulumuzda verilen dersin içeriğine uygunluğunun MYO tarafından onaylanması halinde, öğrenci bu dersten muaf tutulabilmektedir.

  YETERLİLİK KOŞULLARI

  BAUN Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine esas olmak şartıyla, her bir dersin içeriğine uygun olarak, var ise ödev, proje ve mesleki uygulamalar da değerlendirilerek, ara sınav ve genel sınav değerlendirmesi sonucunda geçerli not almak.


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR
  Telefon
  (266) 612 12 09 / 2 hat
  Faks
  (266) 612 11 64
  E-Posta
  myo


Web Sorumlusu : Salim Başaran sbasaran@balikesir.edu.tr