•  

  ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

   

  İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA PROĞRAMI

  MİSYON- VİZYON

  Balıkesir MYO Elektrik ve Enerji Bölümü İklimlendirme ve soğutma programı, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi, ısıtma sistemlerini proje ve standartlara uygun olarak tasarımı yapan, projelendiren bizzat uygulamasını yapabilen, servis ve bakım işlerini yapan/yaptıran, maliyet ve iş akışını kontrol eden ve mesleğinde iş planlaması yapabilen, mesleki etik sorumluluğunu kavramış, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilen yaşam boyu öğrenme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirme misyon ve vizyonuna sahiptir.

  İSTİHDAM İMKANLARI

  Programdan mezun olan öğrenciler ev tipi, ticari tip ve endüstriyel iklimlendirme ve soğutma alanlarında servislerde tekniker olarak, şantiyelerde tekniker olarak, doğal gaz sektöründe bina içi doğal gaz proje tasarımında çiziminde uygulama işlerinde, konuyla ilgili üretim yapan fabrikalarda ve resmi kurumlarda tekniker olarak iş bulabilmektedir.

   

   

  ELEKTRİK PROGRAMI

   

  DERS İÇERİKLERİ

   

  Program elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, iletilmesi, dağıtılması, ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması, elektrik donanımının üretilmesi, denemesi ve ölçülmesi, yapılarda elektriğin güvenli tesis edilmesi, elektrikli araç ve gereçlerin bakımının yapılması ve arıza giderme konularında tekniker yetiştirmek amacıyla eğitim- öğretim veren dört yarıyıllık bir programdır.

   

  Aynı zamanda Yaz aylarında yapılan is yeri stajları ile uygulamaları yerinde yapma olanağı da bulunmaktadır.

   

  PROGRAMIN AMACI

   

  Bölüm mezunları, tekniker unvanlı nitelikli elemanlar olarak, her türlü tesisin kurulmasında, işletmelerin sürekli çalışmasında, elektrikli cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve tamiratında, fabrikalarda, üretimin sürekliliğinde, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında görev alacak, sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde kalifiye elemanlar yetiştirmektedir.

   

  BU PROGRAMDA EĞİTİM GÖRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER

   

  Öğrencinin derslerden azami bir fayda sağlayabilmesi için kendisini motive ederek kendi öğreniminden büyük ölçüde sorumlu olması gerekmektedir. Ders boyunca öğrenci aktif bir rol oynamalı, işlenen konunun teorik içeriği ile birlikte uzmanlık dalı ile ilgili teçhizatları çalıştırarak laboratuar deneyleri yapmalıdır. Bu tür bir davranış şeklini daha fazla geliştirmek için öğretim yılı süresi içinde ayrı safhada yer alan endüstri ağırlıklı staj eğitimini veya alan uygulamalarını yapmalı. Bu yolla okulda elde edilen beceri ve pratiğin pekişmesi ve işle bağdaşması amaç edinmelidir.

   

  ELEKTRİK TEKNİKERİ

   

  Elektrik: elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, nakledilmesi, dağıtımı aynı zamanda; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması ile ilgili bilimdir. Yine aynı derecede önemli olarak elektrik donanımının üretilmesi, denenmesi ve ölçülmesi yönleri de bulunmaktadır. Bu alanlara ek olarak, yapılarda elektriğin emniyetle tesis edilmesi ve bakımının yapılması da vardır. Elektrik Teknikeri; yukarıdaki konulardan tamamında geniş bir bilgiye sahip bulunan, ancak bu konulardan birinde uzmanlaşmak üzere eğitilmiş kimsedir. Teknikerin almış olduğu eğitim kendisine başkalarıyla ilişki kurması gerektiğini öğretecek, yüksek düzeyde el becerisine sahip olmasını temin edecek, ileri teknoloji ve enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilmesini sağlayacaktır.

   

  MESLEKİ EĞİTİME GİRİŞ KOŞULLARI

   

  Meslek liselerinin; Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektromekanik, Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi, Otomatik Kumanda, Telekomünikasyon, Tıp Elektroniği, Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği, Uçak Elektroniği, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Uçak Bakımı ve Elektroniği bölümlerinden mezun olanlar “Elektrik” ön lisans programına girebilirler.

   

  - Meslek liselerinin ilgili bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Giriş Sınavı (YGS) girmeleri, yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları koşulu ile yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde YGS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

   

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

   

  Elektrik teknikerliği eğitimi liseden sonra 2 yıl olup, 2 yıllık (4 yarıyıl) eğitim boyunca öğrencilere aşağıda yer alan dersler okutulur;

   

  • 1. Yarıyılda; Matematik 1, Elektriksel Ve Elektroniksel Ölçme Tekniği, Temel Elektronik, Sarım Tekniği, , Elektrik Enerji Santralleri, Doğru Akım Devre Analizi.
  • 2. Yarıyılda; Bilgisayar Destekli Tasarım 1, Matematik 2, Sözleşme Keşif ve Planlama, Elektrik Makinaları 1, Elektrik Şebeke Tesisleri, Alternatif Akım Devre Analizi, Elektrik Enerjisi İletim ve Dağıtımı.
  • 3. Yarıyılda; Bilgisayar Destekli Tasarım 2, Elektronik Devre Tasarımı, Elektrik Makinaları 2, Sistem Analizi ve Tasarımı 1, Sayısal Elektronik, Seçmeli Ders olarak; Elektrik Bakım ve Arıza Bulma, Elektromekanik Kumanda, Tesisata Giriş, Enerji Yönetimi, Sensörler ve Dönüştürücüler, Pano Tasarımı ve Montajı
  • 4. Yarıyılda; Elektrik Makinaları-3, Elektrik Tesisat Planları, Fabrika İmalat Teknikleri, Sistem Analizi ve Tasarımı-2, Tamamlayıcı Elektrik Servis ve Sistemleri, Güç Elektroniği,  Seçmeli Ders olarak; Programlanabilir Denetleyiciler, Güç Elektroniği, İleri Sayısal Uygulamaları, Scada Sistemleri, Ev Cihazları, Özel Tesisat Tekniği

   

  Ayrıca 1. Ve 2. yarıyılda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil gibi kültür derslerini öğrenirler.

   

  MEZUNLARIN KAZANDIKLARI ÜNVAN VE YAPTIKLARI İŞLER

   

  Elektik Programı Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Elektrik Teknikeri” ünvanı verilir. Elektrik teknikeri Elektrik mühendisi tarafından hazırlanan plana göre;

   

  • İşletmede yapılacak elektrik tesisatı işleri için cihazların projeye uygun olarak yerleştirilmesini sağlar,
  • İşletme içindeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlar ve takip eder. Gerekli hallerde doğrudan kendisi müdahale eder,
  • Sistemi geliştirmek ve denetlemek için deneyler ve testler yapar.
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulmasını, çalıştırılmasını, bakımını ve onarımını yapar.

   

  EĞİTİM SÜRESİNCE; Eğitim süresince öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

   

  MESLEKTE İLERLEME

   

  Elektrik programından mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile;

   

  • Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,
  • Elektrik Mühendisliği,
  • Elektrik Öğretmenliği,
  • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,
  • Elektronik Mühendisliği,
  • Elektronik Öğretmenliği,
  • Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği,
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
  • Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği,
  • Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği,
  • Enerji Öğretmenliği,
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği,
  • Endüstri Mühendisliği,
  • Fizik,
  • Havacılık Elektrik ve Elektroniği,
  • Meteoroloji Mühendisliği,
  • Telekomünikasyon Mühendisliği,
  • Uçak Elektrik-Elektronik ve Uzay Mühendisliği  

   

  lisans programlarına geçiş yapabilirler.

   

  PROGRAMIN FİZİKİ KAPASİTE VE DAĞILIM:

   

  Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği ve Ölçme laboratuarı :190m2

   

  Kumanda ve Sarım laboratuarı: 190 m2

   

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

   

  Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Özel elektrik üretim(HES,Rüzgar Gülü Santralleri,Termik Santraller) –dağıtım A.Ş, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, İletişim ve haberleşme şirketleri,  Devlet Su İşleri,Makine Kimya Enstitüsü, Türk hava yolları ve özel hava yolları şirketleri,Otomotiv sektörü,  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Günümüzde elektriğin kullanılmadığı alan kalmamıştır. Sanayileşme arttıkça elektrik kullanımı yaygınlaşmaktadır.

   


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR
  Telefon
  (266) 612 12 09 / 2 hat
  Faks
  (266) 612 11 64
  E-Posta
  myo


Web Sorumlusu : Salim Başaran sbasaran@balikesir.edu.tr