• ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ

   

  ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI

  PROĞRAMIN AMACI

  Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Elektronik Teknolojisi Programı, elektroniğin sanayide kullanılmasının  ilkelerini açıklayan bir alandır .Elektronik Teknikeri, temel  elektronik konusunda yeterli bilgiye sahip, sanayide kullanılan elektronik sistem ve ekipmanları tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel  sistem ve ekipmanlara uygulayabilen kişidir. Tekniker, uygulama becerilerine sahip ,ileri bilgi teknolojilerindeki gelişmelere açıktır .

  ELEKTRONİK TEKNİKERİ

  Mesleğindeki gelişmeleri takip eden, Şema okuyup devreye uygulayabilen, sorumlulukları kapsamında mühendislerle iletişim kurup, aldığı teknik bilgiyi teknisyen ve usta gibi daha alt düzeyde teknik elemanlara  aktarabilen, iş organizasyonu yapabilen, takım çalışmasının önemini bilen, risk ve sorumluluk alabilen, problem çözüp, karar verebilen, rapor yazabilen, ekipman kullanıp, bakım onarım yapabilen ve kayıt tutan, kendi işini kurabilen, küçük ve orta ölçekli işletmelerde orta ve üst düzeyde yöneticilik yapabilecek  elemanlardır.

  PROGRAMA SINAVSIZ GELEBİLECEK MESLEK LİSELERİ ALAN / KOL / BÖLÜMLERİ

   Meslek liselerinin elektronik, elektrik, gemi elektroniği, uçak bakım teknisyenliği, kontrol ve otomasyon sistemleri bölümlerinin birinden mezun olanlar “Endüstriyel Elektronik” ön lisans ve ön lisans (uzaktan eğitim) programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

  Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları gerekir.

  BÖLÜMLER:

  Elektrik , Elektrik - Elektronik, Elektromekanik Taşıyıcılar, Elektronik, Endüstriyel Elektronik,  Gemi  Elektroniği  ve  Haberleşme, Kontrol ve   Enstrümantasyon Teknolojisi, Otomatik Kumanda,Telekomünikasyon,  Tıp Elektroniği, Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği,Uçak Bakımı ve Elektroniği.

  MEZUN OLDUKTAN SONRA SAHİP OLUNACAK ÜNVAN

   “Elektronik Teknikeri” unvanı taşıyan diploma verilecektir.

  MEZUNİYET SONRASI ELDE EDECEĞİM İMKANLAR 

  1. Lisans Programlarına Sınavlı Dikey Geçişler.

  Bu programdan mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan “dikey geçiş  sınavı” na katılmaları ve yeterli puanı almaları durumunda, aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş için tercih yapabilmektedirler.

  ÖĞRENCİLERİN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ BÖLÜMLER

  Elektronik Teknolojileri Programını bitiren öğrenciler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde;

  - Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

  - Elektrik Mühendisliği

  - Elektrik Öğretmenliği

  - Elektrik – Elektronik Mühendisliği

  - Enerji Öğretmenliği

  - Elektronik Mühendisliği

  - Elektronik Öğretmenliği

  - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

  - Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği

  - Havacılık Elektrik ve Elektroniği

  lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

  2. Özel ve Kamu  Kuruluşlarında okulda  kazandığınız bilgi ve beceri kapsamında görev üstlenebilirsiniz.

  MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

  Elektronik Teknikeri yukarda özellikle 2.sınıfta sayılan herbir meslek dersi için uzmanlaşıp, bu alanlarda çalışabilirler. Gerek kamugerekse de özel sektörde aşağıdaki alanlarda çalışabilecekleri gibi, kendiişlerini de kurabilirler.

  - Ses sistemleri, salon, stüdyo ve meydanların seslendirilmesi

  - Teknik servisler, bakım-onarım birimleri

  - Elektrik-elektronik montaj ve demontaj işleri

  - Mikrokontrolör programlama

  - Güç elektroniği

  - Elektrik-elektronik cihaz imalat fabrikaları

  - Elektronik tasarım büroları

  - Kontrol sistemleri

  - Güvenlik sistemleri

  - Tıp elektroniği

  BÖLÜM LABOATUVARLARI:

  1-Elektronik Ölçme ve Devreler laboratuarı: Elektrik-Elektronik ölçme, işlemsel yükselteçler, amplifikatörlerve osilatörler, düç kaynakları, güç elektroniği gibi analog derslere aituygulamaların yapıldığı laboratuvardır.

  2-Digital laboratuarı: Sayısal elektronik dersine ait uygulamaların yapıldığı laboratuvardır.

  3-Mikro işlemciler ve PİC Laboratuvarı: Bilgisayar destekli olan bu laboratuvarda, bilgisayarla bağlantılı olan mikroişlemciler ve mikrokontrolor uygulamaları yapılmaktadır.

  4-Programlanabilir Mantık Denetleyiciler (PLC) laboratuarı: Bilgisayar destekli olan bu laboratuvarda, bilgisayarlabağlantılı olan PLC uygulamaları yapılmaktadır.

   

  ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI

  PROĞRAMIN AMACI:

  Elektronik haberleşme günümüzde kullandığımız bireysel ve toplu iletişim araçları göz önünde bulundurulduğunda son yıllarda çok hızlı bir gelişim göstermektedir. Elektronik iletişimin yeni teknolojilerle gelişmesi ve yaygınlaşması kaliteli iş gücüne duyulan ihtiyacı artırmıştır.

  Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı, toplumsal yaşamda ve iş dünyasında elektronik iletişim teknolojilerinde ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, yetenek sahibi, analitik düşünebilen ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

  Programımızın amacı, Elektronik Haberleşme Teknolojisi ile ilgili olan kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, değişen teknolojiye uyum sağlayıp kendini yenileyebilecek tekniker yetiştirmektir.

  Ayrıca, mesleki derslerin yanı sıra akademik derslerden de edinilen bilgileri bilinçli bir şekilde günlük hayatında uygulayabilen mezunlar vermektir.

  Verilen Ders ve uygulamalar, öğrencinin bilimsel inceleme ve kararlarındaki becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

  BU PROĞRAMDA EĞİTİM GÖRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİDE ARANAN ÖZELLİKLER:

  Programa giriş başvurusunda bulunabilecek öğrenciler;

  Meslek ya da genel lise öğrencileri

  Teknolojiyle ilgili gelişmelere ilgisi olan, meraklı, araştırma yapabilen, matematik alt yapısı iyi düzeyde olan ve mesleği seven kişiler bu programda rahatça öğrenim görebilirler.

  MEZUNLARA KAZANDIRILAN NİTELİKLER:

  - Bilgisayar donanımını, bilgisayar ağlarının çalışma prensiplerini, işletilmesini ve uluslar arası haberleşme standartlarını bilir.

  - En uygun bileşenlerin kullanıldığından emin olmak için malzeme/bileşen seçimi yapar (teknolojik açıdan gelişmiş, güvenilir, uyumlu ve mümkün olan en düşük maliyet).

  - Bir üniteyi test özelliklerine göre test eder, hata sebeplerini bulur ve problemleri tanımlar.

  - Müşteri gereksinimlerini sağlayacak network yapılarını tanır.

  - Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin temel ilke ve prensiplerini bilir. Analog ve sayısal modülasyon ilkelerini bilir.

  - Telefon iletişim sistemlerini, telefon trafiği kavramlarını, telefon seti özelliklerini ve modern telefon santrallerini tanır.

  - Fiber optik ve RF alt sistemlerinin nasıl çalıştığını anlar ve sistemin bütünüyle nasıl bağlantı kurduğunu bilir.

  - Mikro işlemcilerin programlanması ve kullanımına ilişkin temelleri bilir.

  - Test donanımlarını kullanır.

  - Analog - sayısal teoriyi bilir.

  - Protokol bilgisi vardır.

  - İhtiyaç analizi yapar.

  - Sistem yapısını tanır.

  - Problem çözer.

  - Karar verir.

  - Sistem uyumunu sağlar.

  - Dâhili - harici özellikleri sağlama ve anlama kabiliyeti vardır.

  - Teknolojiyi takip eder.

  PROĞRAMIN ATÖLYE VE LABORATUARLARI:

  Elektronik Haberleşme Laboratuarı

  Ölçme Laboratuarı

  Dijital Elektronik Laboratuarı

  MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZİN İŞ OLANAKLARI:

  Elektronik Haberleşme Programındaki ders,  atölye ve laboratuar çalışmaları ile Endüstriye Dayalı Eğitimini (EDE) tamamlayan öğrenciler, Elektronik Haberleşme Teknikerliği diploması almaya hak kazanır.

  Elektronik Haberleşme Teknikeri olarak mezun olan öğrencilerimiz haberleşme cihazlarının imalatı, kurulması, bakımı ve onarımı konularında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında iş bulabilirler. Ayrıca mesleği ile ilgili kendi işyerini açma imkânları da vardır. Mezunlarımız; elektronik ve haberleşme teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı pek çok özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler.

  Program mezunlarının iş bulma olanaklarının yoğun olduğu sektörler;

  Ülkemizde ve yurt dışında hızla büyüyen telefon ve internet sektöründe hizmet veren kablolu ve Mobil haberleşme (GSM) sektör ana kuruluşları ve taşeronları, (Turkcell, Vodafone, Avea, Türk Telekom, TürkSat, UyduNet vb.)

  Savunma sanayinin elektronik haberleşme birimleri, (Aselsan, TAI vb.)

  Kamu ve özel Televizyon-Radyo sektörü (TRT, Show TV, Kanal D, Atv, NTV vb.)

  Uydu haberleşme sektörü,

  Telefon santralleri, cep telefonu, fax pazarlama ve teknik servisleri,

  Bilgisayar ve çevre ürünlerinin pazarlama ve teknik servisleri,

  Elektrik-Elektronik-Haberleşme Ürünleri Cihaz Üretim Fabrikaları,

  Bilgi iletimi ve dağıtımıyla ilgili üretim, bakım ve onarım veren her türlü sektör birimleri,

  Hava, kara ve deniz taşımacılığı hizmeti veren kuruluşların Elektronik haberleşme birimleri ve bunlara ait teknik servisleri,

  İlgili meslek okullarında okuyup TSK’nin değişik bünyeleri

  olarak sayılabilir.

  İsteyen öğrencilerimiz DGS sınavı yoluyla akademik eğitimlerine de devam edebilirler.

  DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE BAŞVURULABİLECEK BÖLÜMLER

  Elektronik Haberleşme Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, aşağıdaki tabloda yer alan lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.  Ayrıca, Açık Öğretim Fakültesi iktisat ve işletme bölümlerine de doğrudan kayıt yaptırabilirler. 2 yıllık eğitimlerine ek olarak +2 yıl daha eğitim alarak lisans diploması alabilirler. 

   

   

  KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

  TARİHÇE

  Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı,  Balıkesir Meslek Yüksekokulunun 19 programından  birisi  olarak 1994 yılında kurulmuştur. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı Elektronik ve Otomasyon Bölümündeki 3 programdan biridir. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı normal öğretim ve ikinci öğretim olarak faaliyet göstermektedir. Program 3 öğretim görevlisi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

  MİSYON

  Öğrencilere, iş yaşamında girişimci ve nitelikli işgören olmanın gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumlulukları,  kendini sürekli yenileyebilme bilincini ve ön lisans düzeyinde üniversite kültürünü kazandırmaktır.

  VİZYON

  Kontrol ve Otomasyon Teknikerliğinin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve sorumlulukları edinmede tercih edilen seçkin bir bölüm olmaktır.

  EĞİTİM ve İSTİHDAM OLANAKLARI

  Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektrik –Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

  Kamu sektöründe göreve başlayanlar, teknik hizmet sınıfının aldığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Özel sektörde  çalışanların aldıkları ücretler ise işyerinin çalışma koşullarına göre değişkendir.

   


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR
  Telefon
  (266) 612 12 09 / 2 hat
  Faks
  (266) 612 11 64
  E-Posta
  myo


Web Sorumlusu : Salim Başaran sbasaran@balikesir.edu.tr