• Misyonumuz

  BAUN Fen Bilimleri Enstitüsünün misyonu, Fen ve Mühendislik Dallarında öğrenim gören lisansüstü örgencilerinin, lisansüstü seviyede yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, topluma ve çevreye saygılı eleman yetiştirilmesini sağlamaktır. BAUN FBE, Ana Bilim Dalları tarafından oluşturulan kriterlerle yüksek standartlarda öğrenci kabulünü destekler. Disiplinlerarası iletişimi ve eş güdümü sağlayarak, söz konusu programların oluşturulmasını destekler. Ülkemizin sanayisini olumlu yönde etkileyecek ve ülkeye fayda sağlayacak, bilim ve teknoloji politikaları ile ilgili projeleri destekler ve bu konuda yeni programlar açar ya da mevcut programları revize eder.

  Vizyonumuz

  BAUN FBE  seçkin lisansüstü programları ile, Türkiye’nin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttıracak disiplinlerarası araştırmaları destekleyen, nitelikli profesyoneller ve araştırmacı yetiştiren bir kurum olmayı hedefler.

   

   

  Galeri

   

  2018-2019 Akademi Yılı Güz Dönemi Enstitü Kurul Toplantısı


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Binası 4.Kat Fen Bilimleri Enstitüsü Çağış / Balıkesir
  Telefon
  +90 266 612 14 00 ( Santral )
  Faks
  +90 266 612 10 78
  E-Posta
  baufbe


Web Sorumlusu : Soykan VARDAR baufbe@balikesir.edu.tr