Vizyon/misyon


 VİZYONUMUZ

Üniversitemizin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu biçimde çalışmasını sağlamak; dolayısıyla örnek alınması gereken bir sistem oluşturup, Üniversitemizin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini sorunsuzca yürütmek

 MİSYONUMUZ

Üniversitemizin temel aldığı vizyon ve misyonu gerçekleştirme yolunda verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek, iş ve hizmetlerimizi etkin, ekonomik, verimli ve hızlı yürütmek, çalışanlarımız arasındaki birlik ve dayanışmayı sürekli kılarak, iş gören memnuniyetini ve   takım ruhunu yaşatmak, kurum içi ve dışına yapılan yazışmalarda, Türkçemizi doğru ve etkin kullanarak, dilimizin yozlaşmasını önlemek, bu konuda örnek ve önder olmak, üniversitemizin tüm birimlerinde oluşturulan yazı işlerini yürütmekle görevli bürolarda çalışanlara sürekli  hizmet içi eğitim vererek, uygulamada bir örnekliği sağlamak üzere sorularını yanıtlamak, Toplam Kalite Yönetim Sistemlerinde tanımlanan basamakları sürekli uygulayarak, örnek bir işlev ortaya koymak, kurumuyla bütünleşmiş işini seven ve sahip çıkan bireyler yetiştirerek, kökleri sağlam bir Kurum Kültürü yaratmak

 


Web Sorumlusu : Ahmet TEKİN atekin@balikesir.edu.tr