• Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

  Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü olarak 2011tarihinde kurulan, bugünkü adıyla Grafik Bölümü, ülkenin grafik tasarım alanında eğitim veren fakülteleri arasında yerini almıştır. Bu alanda nitelikli tasarım/sanat bilgisine ve kültürel birikime sahip, yaratıcılık gücü yüksek, donanımlı elemanlar yetiştirmek amacıyla kurulan Grafik Bölümü Balıkesir ilinde bir ilke imza atmaktadır.

  Dünya üzerinde, özellikle iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yaklaştırmıştır. Grafik Bölümü; teknik olanakların gün geçtikçe arttığı küreselleşen dünyada görsel tasarım problemlerini çözebilecek, çağdaş bir anlayışla çağın gerektirdiği donanımı yetkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Grafik Bölümünün mezun profili; iyi bir tasarımcı olmanın gerektirdiği zengin dünya görüşüne sahip, okuyan, araştıran, yeniliklere açık, duyarlı ve yaratıcı bir kişiliktir. Bölüm bu hedefi gerçekleştirmek için, çağdaş donanım altyapısından, sürekli güncellenen eğitim programından ve en önemlisi nitelikli eğitimci kadrosundan yararlanır.

  Yirmibirinci yüzyılda kuramsal, kavramsal ve yaratıcı düşünme yeteneklerini öne çıkaran, eleştirel bir bakış açısını ön planda tutan ve kapsamlı bir eğitim modelini hedefleyen Grafik Bölümü, geleneksel eğitim yöntemlerinin ötesinde uzmanlık alanlarına yönelik eğitim modelini, öğrenci merkezli bir anlayışla benimseyerek; öğrencilerin kuramsal, pratik ve analitik yetkinliklerini geliştirmelerine yardım eden; yaratıcı ve yetkin grafik tasarımcılar, illüstratörler ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Grafik Bölümü; fakülte bünyesinde bulunan özgün baskıresim atölyeleri, yazılım ve donanım açısından gelişmiş bir bilgisayar laboratuvarı, serigrafi atölyesi, fotoğraf stüdyosu ve karanlık odaları ile öğrencilerin tüm projelerini okul bünyesinde hayata geçirmelerine imkan verecek yeterliktedir. Bu imkanlar sayesinde öğrenciler, kavramsal tasarımdan basılı malzeme aşamasına kadar tüm süreci uygulayarak öğrenebilecekler, piyasa ile kurulan yakın ilişki sayesinde, gerçek tasarım problemleriyle yüz yüze gelecekler, çözümler üretip hayata aktarılabilecekler ve kurum destekli projeler yapabileceklerdir. Bu Bölümden mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi reklâm ajansları, yayıncılık kuruluşları, grafik tasarım atölyeleri, dijital prodüksiyon şirketleri, TV kurumlarının tasarım bölümleri gibi pek çok alanda çalışabilmektedirler.


  Adres
  Dumlupınar Mah. Alihikmetpaşa Cd.No:12/1 BALIKESİR
  Telefon
  (0266) 2410096-97
  Faks
  (0266) 241 24 14
  E-Posta
  gsf


Web Sorumlusu : Araş.Gör. Burçak Balamber