• 2005 Yılında kurulan Balıkesir Güzel Sanatlar Fakültesi, resim sanatının geleneksel öğretim yollarıyla, evrensel özgün yapıtlar ortaya çıkaracak, çağdaş, aydın ressamlar yetiştirmeyi, sanatçı adaylarının disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini, yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü geliştirmeyi, nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri gözlemleme ve yorumlayabilme yetisini, kazandırmayı amaçlamaktadır. Sanatın doğasını ve mantığını sezdirecek gerekli kültürü oluşturmak için, uluslararası sanat alanında adını duyurmuş uzman eğitici kadrosuyla, eğitim vermektedir.

  Fakültemizde; okul personeli, idari kadro, akademik kadro ve öğrenciler, birbirleriyle kaynaşmış bir şekilde karşılıklı saygı ve sevgi temelinde bir disiplinle, uyumlu ekip çalışmasıyla eğitim ve öğretim etkinliği içindedirler.

  Fakültemiz şehrin merkezinde tarihi bir binada konuşlanmıştır. Öğrenci yutları şehir merkezinde yoğundur ve okula ulaşım için araca gerek kalmaz. Şehrin sakin ve güvenli ortamı öğrenciler ve veliler için oldukça önem taşımaktadır. Yaşam koşulları büyük şehirlerdeki gibi ağır değil oldukça ekonomiktir.

  MISYON: Sanatın evrensel dilini kullanarak, ulusal ve uluslar arası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında, bilime ve sanata farklı bakış açıları kazandırabilen, paylaşımcı, katılımcı, özverili, sanatçı kimliğini özümsemiş, geçmişten gelen birikimle modern imkanları birleştirebilen, atılımcı, çok yönlü, tutarlı, istikrarlı, araştırmacı ruha sahip, yetenekli, ve sanatçılar yetiştirerek Türk Sanatını yaşatmak, geliştirmek, tanıtmak ve en ileri düzeyde temsil etmektir.... 


  VIZYON: Alanında yetkin ve sanatçılar yetiştirmek için gerekli alt yapıyı oluşturarak, en yeni teknik donanımı ve en kaliteli malzemeleri öğretim elemanı ve öğrencilerimizin hizmetine sunarak, toplumun, bilim ve sanat dünyasının aydınlanmasına önemli katkılar kazandırabilecek, bilgisini yeteneğiyle bütünleştirmiş, durağanlığı, taklidi ve tekrarı değil, sürekli ilerlemeyi, gelişmeyi hedef edinerek çalışan, araştıran, düşünen ve üreten akademisyen-sanatçılar tarafından ortaya konan eserlerin, yapılan araştırmaların, çeşitli bilim ve sanat etkinlikleri aracılığıyla tüm dünyaya duyurulduğu, misyonumuzu benimsemiş nesillerin geleceğe hazırlandığı bir bilim ve sanat yuvası olmaktır.... 


  Adres
  Dumlupınar Mah. Alihikmetpaşa Cd.No:12/1 BALIKESİR
  Telefon
  (0266) 2410096-97
  Faks
  (0266) 241 24 14
  E-Posta
  gsf


Web Sorumlusu : Araş.Gör. Burçak Balamber