Dekan MesajıProf. Dr. Elif Çimen

Dekan

 Sanat ile Biçimlenmiş Yaşam:

Hızla değişen dünyamızın dinamik yapısına ayak uydurabilmek, yaratıcı ve duyarlı bir kişiliğe sahip olmakla mümkündür.

Doğuştan yaratıcı özelliklere sahip olan insanın “yaratıcı” gücünün ortaya çıkarılması, duyguların eğitimi “İnsanın Estetik Eğitimi” yani Sanat Eğitimi ile sağlanabilir. En zor ve en uzun süreli eğitim biçimi olan Sanat Eğitimi, bireye estetik kişilik kazandırmayı hedefler. Özgün buluş ve kişisel yaklaşımları destekler, pratik düşünmeyi geliştirir.

 Yeteneğin ortaya çıkarılması, yeteneğin eğitilerek evrensel düzeye çıkarılmasından daha kolaydır. Bu anlamda sanatın kendisi gibi eğitimi de çeşitli sanat dalları arasındaki geçişleri ve bu geçişlerin tarihsel süreçlerini bilmeyi gerektirir.

Yeteneği ortaya çıkarılmış, aldığı sanat eğitimi ile yaratıcılığı geliştirilmiş, gözlem gücü ve beğenisi incelmiş bireyler, eğitim hayatının dışına çıktıkları, hayata atıldıkları zaman “güzel” ve “iyiyi” seçici olacaklar, toplumun beğeni düzeyini olumlu yönde etkileyeceklerdir.

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak özgörevimiz ;

 Kültürel değerlerle, toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilen yaratıcı, yapıcı, özgün bir anlayışı benimseyen çağın gereklerine uygun uluslararası nitelikte bir eğitimle, çağdaş, özgüvenli, özbenliğini geliştirmiş, üstün bilgi birikimi ve beceriye sahip, sanatçı yetiştirmektir.

Sanat ve tasarım alanında yaratıcı faaliyetlerle ulusal ve uluslar arası düzeyde çağdaş bir anlayışla, evrensel, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışı ile araştırma ve geliştirmeye açık, esnek, özgün düşünce gücünü ve disiplinler arası paylaşımı benimsemiş önder bireyler yetiştiren hayatın içinde bir eğitim kurumu olmak özülkümüzdür.

Fakültemiz, eğitim gereçlerine ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt veren atölye ve derslikleri, çalışkan, özverili, idealist öğretim elamanları ve personel kadrosuyla belirlenen hedefler doğrultusunda eğitim ve öğretim hayatına gelişerek devam etmektedir.

 

 

 

 


Web Sorumlusu : Araş.Gör. Burçak Balamber