MISYON: Sanatın evrensel dilini kullanarak, ulusal ve uluslar arası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında, bilime ve sanata farklı bakış açıları kazandırabilen, paylaşımcı, katılımcı, özverili, sanatçı kimliğini özümsemiş, geçmişten gelen birikimle modern imkanları birleştirebilen, atılımcı, çok yönlü, tutarlı, istikrarlı, araştırmacı ruha sahip, yetenekli, ve sanatçılar yetiştirerek Türk Sanatını yaşatmak, geliştirmek, tanıtmak ve en ileri düzeyde temsil etmektir.... 


VIZYON: Alanında yetkin ve sanatçılar yetiştirmek için gerekli alt yapıyı oluşturarak, en yeni teknik donanımı ve en kaliteli malzemeleri öğretim elemanı ve öğrencilerimizin hizmetine sunarak, toplumun, bilim ve sanat dünyasının aydınlanmasına önemli katkılar kazandırabilecek, bilgisini yeteneğiyle bütünleştirmiş, durağanlığı, taklidi ve tekrarı değil, sürekli ilerlemeyi, gelişmeyi hedef edinerek çalışan, araştıran, düşünen ve üreten akademisyen-sanatçılar tarafından ortaya konan eserlerin, yapılan araştırmaların, çeşitli bilim ve sanat etkinlikleri aracılığıyla tüm dünyaya duyurulduğu, misyonumuzu benimsemiş nesillerin geleceğe hazırlandığı bir bilim ve sanat yuvası olmaktır.... 

 


Web Sorumlusu : Araş.Gör. Burçak Balamber