Yönetim Kadrosu


 

Dekan : Prof.Dr. Elif Çimen

Dekan Yardımcısı: Doç. Dr. Selvihan Kılıç Ateş

Dekan Yardımcısı: Doç. Dr.  Duygu Sabancılar Iştın

Resim Bölüm Başkanı:  Prof.Dr. Elif Çimen

Baskı Sanatları Bölüm Başkanı: Doç. Dr.Selvihan Kılıç Ateş

Grafik Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Nuray Kıvançlı Gümüştekin

 Fakülte Sekreteri (Daire Başkanı): Selim Boyar


Web Sorumlusu : Araş.Gör. Burçak Balamber