• İbn-i Haldun Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 14 Temmuz 2014 tarihinde kuruldu.

  Merkezin Vizyonu:

  Avrupa Birliğine uyum süreci ve Lizbon Stratejisi kapsamında, inovasyon, öğrenen ekonomi ve sosyal veçevresel yenilenme problemlerini çok boyutlu ve disiplinler arası biçimde incelemek ve Türkiye’nin kendi koşullarına uygun çözüm ve politika önerileri üretmek.

  Merkezin Misyonu:

  Türkiye’de işsizliğin azaltılması, işgücü piyasalarının etkin çalışmasının sağlanması, insan gücünün niteliğinin iyileştirilmesi, katılım ve gönüllülük faaliyetlerinin teşvik edilmesi, beceri uyumsuzluğunun giderilmesi, kayıtsız istihdam ile mücadele, iç ve dış göçün izlenmesi ve yönetilmesi, doğal afet ve felaketlerin toplumsal sonuçlarına uygun ve çabuk müdahale edilmesi alanlarında veriler toplanmasına, analizler yapılmasına, politikalar geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

  Engelliler, kadınlar, çocuklar, öğrenciler, yaşlı nüfus ve tüm dezavantajlı gruplara yönelik araştırmalar yapılması, uygun sosyal politikaların geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

  İhtiyaç duyulan sosyal politikaların bilgi toplumu politikaları ile uyumlu ve gerektiğinde etkileşimli biçimde tasarlanması ve değerlendirilmesini teşvik etmek.


  Adres
  Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145 BALIKESİR
  Telefon
  0266 612 10 00 (dahili:1406)
  Faks
  E-Posta
  ibn-i_haldun_spaum


Web Sorumlusu : Doç. Dr. Fahri ÇAKI cakifahri@yahoo.com