• İktisat Bölümü Hakkında

  İktisat Bölümü 2007 yılında kurulmuş olup öğrenci alımına 2008–2009 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır. Bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde iktisat eğitimi verilmektedir.  İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ile İktisat Tarihi Anabilim Dalı olmak üzere toplam dört anabilim dalı bulunmaktadır. Akademik kadro bakımından 1 Prof. Dr., 3  Doç. Dr., 2  Dr.  Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 8 akademisyen tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Bölüm, akademik kadrosu ve fiziksel eğitim olanakları çerçevesinde ulusal standartlarda üst sıraları hedefleyen bir eğitim anlayışını benimsemiştir.

  Bölüme gelen öğrenciler ilk iki yılda temel teorik derslerin yanında iktisadın komşu alanlarından dersler almaktadır. Sonraki iki yılda ise seçmeli ders olanaklarıyla öğrencilerin ilgi duydukları alanlara yönelmeleri ve bu alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirerek gerek iş hayatına gerek de akademik hayata donanımlı bir şekilde geçiş yapmaları sağlanmaktadır. Bunun yanında öğrenciler, alanlarında kazandıkları teorik altyapıyı uygulamalı istatistiksel ve ekonometrik yöntem ve analizlerle desteklemektedir.

  Bölüm mezunlarımız kamu sektörü ve özel sektörde etkin pozisyonlarda çalışabilmenin yanında, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.


  Adres
  İİBF Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi Bigadiç Yolu üzeri 17. km 10145 Balikesir
  Telefon
  +90.266.249 65 35 / 249 04 64
  Faks
  +90 266 249 34 14
  E-Posta
  bauiibf


Web Sorumlusu : erkul@balikesir.edu.tr