İdari Kadro


Yeşim BAKIR (Memur)

Özel Kalem, Yazı İşleri

 

 

Mustafa BOZKURT (Bilgisayar İşletmeni)

Öğrenci İşleri, Taşınır Kayıt Yetkilisi

 

 

Zehra AYGÜREN (Bilgisayar İşletmeni)

Öğrenci İşleri, Satın Alma

 

 

Özkan ÖZBAY (Bilgisayar İşletmeni)

Personel İşleri, Muhasebe


Web Sorumlusu :