İdari Kadro


Yeşim BAKIR (Memur) - Özel Kalem,Yazı İşleri

Mustafa BOZKURT (Bilgisayar İşletmeni)- Öğrenci İşleri, Taşınır Kayıt Yetkilisi

Zehra AYGÜREN (Bilgisayar İşletmeni)- Öğrenci İşleri,Satın Alma

Özkan ÖZBAY (Bilgisayar İşletmeni)- Personel İşleri, Muhasebe


Web Sorumlusu :