MİSYONUMUZ

İslam’ı ve diğer dinleri ana kaynaklarından öğrenen, bireyin ve toplumun ilahiyat alanındaki beklentilerini karşılama çabası içinde olan, milli ve ahlaki değerlere bağlı, sorumluluk duygusuna haiz, farklılıklara saygılı, topluma önderlik edebilecek donanıma sahip ilahiyatçılar yetiştirmek; bu amaç doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapmaktır.

VİZYONUMUZ

Bireyin ve toplumun ilahiyat alanındaki meselelerine çözüm üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin ve saygın bir kurum olmaktır.

 

 


Web Sorumlusu :